Show simple item record

dc.contributor.advisorHlavatá, Miluše
dc.contributor.authorSomol, David
dc.date.accessioned2016-11-02T15:04:10Z
dc.date.available2016-11-02T15:04:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115532
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDiplomová práce ve svém úvodu popisuje a charakterizuje jednotlivá paliva používaná v cementářském průmyslu, na která navazuje experimentální část práce. V experimentální části práce je popsán způsob odběru jednotlivých vzorků a vlastní analýza vzorků biologicky rozložitelných odpadů ze směsných komunálních odpadů. V závěru práce jsou veškerá získaná data přehledně zpracovány a posouzeny vzhledem k možnosti spalování biologicky rozložitelných odpadů v cementářské peci.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis in its introduction describes and characterizes the fuel used in the cement industry, which builds the experimental part of the work. In the experimental part describes a method of taking individual samples and sample analysis own biodegradable waste from mixed municipal waste. In the end, all the data transparently processed and assessed in relation to the possibility combustion of biodegradable waste in a cement kiln.en
dc.format58 l. : il.cs
dc.formatNeuvedenocs
dc.format.extent3350696 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOdpad, Cementářská pec, Biologicky rozložitelný odpadcs
dc.subjectWaste, Cement kiln, Biodegradable wasteen
dc.titleEnergetické využívání biologicky rozložitelných komunálních odpadů v cementárnáchcs
dc.title.alternativeCombustion of biodegradable municipal waste in cement plantsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201600230cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeViestová, Zuzana
dc.date.accepted2016-05-24
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrství
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSOM032_HGF_N2102_3904T022_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record