Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markéta
dc.contributor.authorDornová, Radka
dc.date.accessioned2016-11-02T15:05:13Z
dc.date.available2016-11-02T15:05:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115695
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zmapování podnikatelské činnosti v Horním Jiřetíně. Bude propočítán vliv podnikatelské činnosti na státní rozpočet České republiky,dále budou propočítány dopady na státní rozpočet v případě ukončení podnikatelské činnosti s případným prolomením limitů těžby a případným zánikem Horního Jiřetína. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autorka definovala základní pojmy spojené s danou problematikou, praktická část obsahuje aplikaci teoretických poznatků na konkrétní podmínky.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on a mapping of business activity in Horni Jiretin. An influence of business activity on a state budget of Czech republic will be calculated, an impacts on a state budget in the case of terminativ of business with possible breaking the mining limits and with any terminativ of Horni Jiretin will be recalculated then. The diploma thesis is dividend into a theoretical and practical part. In the theoretical part an author defines basic concepts connected with the topic, practical part contains an application of theoretical findings on the specific conditions.en
dc.format70 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2915490 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpodnikatelská činnost, státní rozpočet, prolomení limitů těžby, zánik Horního Jiřetína, daňové dopadycs
dc.subjectbusiness activity, state budget, breaking the mining limits, terminativ of Horni Jiretin, tax implicationsen
dc.titleDaňové dopady na státní rozpočet ČR z podnikatelské činnosti v Horním Jiřetíně při případné korekci limitů těžbycs
dc.title.alternativeThe Tax Impact to the State Budget of the Czech Republic from the Entrepreurial Activities in Horní Jiřetín Close to Contingent of the Mining Limitsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201600792cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŽampachová, Jana
dc.date.accepted2016-05-23
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízení
dc.contributor.consultantKrovaková, Eva
dc.contributor.consultantPoláková, Eva
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisDOR0020_HGF_N2102_2102T001_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record