Show simple item record

dc.contributor.advisorČernota, Pavel
dc.contributor.authorIndrová, Andrea
dc.date.accessioned2016-11-02T15:05:14Z
dc.date.available2016-11-02T15:05:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115697
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractCíle této diplomovém práce je vyhotovení Geometrického plánu pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti v katastrálním území Postřelmůvek, který jsem zpracovávala v rámci zadané zakázky. Katastrální území Postřelmůvek spadá pod Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk. Podkladem pro zpracování tohoto geometrického plánu byla katastrální mapa digitalizovaná a původní zeměměřická činnost z roku 1898. Veškeré práce byli prováděny v souladu s katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č.256/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky, tj. katastrální zákon, které nabyly účinnosti 1.1.2014.cs
dc.description.abstractThe objectives of this diploma work is draw sketches for the correction of geometric and positional determination of area estate in the cadastral Postřelmůvek, which I worked with in the context of the contract awarded. Postřelmůvek cadastral area falls under the Land Registry Office for the Olomouc region, Šumperk cadastral office. The basis for the preparation of this plat was digitized cadastral map and the original Surveying work in 1898. The work was performed in Seoul with ADU cadastral Decree no. 357/2013 Coll., Implementing the Act no. 256/2013 Coll., the Land Registry of the Czech Republic, ie. Cadastral Act, which became effective 1.1.2014.en
dc.format80, [1] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent9032157 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkatastr nemovitostícs
dc.subjectsoubor geodetických informacícs
dc.subjectsoubor popisných informacícs
dc.subjectgeometrický pláncs
dc.subjectgeometrické a polohové určení nemovitostícs
dc.subjectzáznam podrobného měření změncs
dc.subjectkatastrální mapa digitalizovanács
dc.subjectcadastre of real estatesen
dc.subjectfile of geodetic informationen
dc.subjectfile of descriptive informationen
dc.subjectgeometric planen
dc.subjectgeometrical and positional determination of the propertyen
dc.subjectrecording detailed measurements of changesen
dc.subjectcadastral map digitized from an analogue mapen
dc.titleGeometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti v katastrálním území Postřelmůvekcs
dc.title.alternativeSurvey Sketch for Correction of Geometric and Positional Determination Real Estate in Cadastre Unit Postřelmůveken
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201600505cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBerka, Květoslav
dc.date.accepted2016-06-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department544 - Institut geodézie a důlního měřictví
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchInženýrská geodéziecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisIND0020_HGF_N3646_3646T007_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record