Show simple item record

dc.contributor.advisorKrejčí, Petr
dc.contributor.authorRohleder, Lukáš
dc.date.accessioned2016-11-03T07:34:03Z
dc.date.available2016-11-03T07:34:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115911
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractTeoretická část diplomové práce se zabývá problematikou napájení, provozování průmyslových sítí, popisuje možnosti řešení, uspořádání a požadavky kladené na rozvodné systémy. Následující kapitola blíže definuje pravidla, postup výpočtu minimálních a maximálních zkratových proudů, určuje vztahy pro stanovení impedancí jednotlivých prvků a zkratových proudů podle ČSN EN 60909-0. Praktická část práce řeší samotný výpočet minimálních a maximálních trojfázových zkratových proudů na všech rozvodnách vn průmyslového podniku, ověření zkratové odolnosti rozvoden vn a kontrole kabelů na dovolené oteplení při zkratu.cs
dc.description.abstractTheoretical parts deals with the problem of power supply and operation of industrial networks. It describes options of solutions, configuration requirements for distribution systems. The following section defines the rules and procedure of calculating the minimum and maximum short-circuit currents, determines formula for the determinations of impedance of the individual elements and short-circuit currents according to EN 60909-0. Practical part of thesis solves the calculation of minimum and maximum three-phase short-circuit current at all substation HV of an industrial company and includes checking short-circuit resistance and cable control due to warming during the short circuit.en
dc.format.extent1274376 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectZkratcs
dc.subjectzkratový proudcs
dc.subjectzkratový výkoncs
dc.subjectpočáteční souměrný rázový zkratový proudcs
dc.subjectimpedance zkratového obvoducs
dc.subjectrozvodna.cs
dc.subjectShort-circuiten
dc.subjectshort-circuit currenten
dc.subjectshort-circuit poweren
dc.subjectinitial symmetrical short-circuit currenten
dc.subjectshort-circuit impedanceen
dc.subjectsubstation.en
dc.titleVýpočet zkratových poměrů v průmyslovém podnikucs
dc.title.alternativeCalculation of Short Circuit Conditions in Industrial Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTinka, Marek
dc.date.accepted2016-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetiky
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisROH0011_FEI_N2649_3907T001_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record