Show simple item record

dc.contributor.advisorKoudelka, Petr
dc.contributor.authorNavalaný, Martin
dc.date.accessioned2016-11-03T07:34:16Z
dc.date.available2016-11-03T07:34:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115927
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractV dnešním světě se velké množství informací přenáší přes počítačové sítě. Tyto sítě ve velké míře už nejsou tvořeny metalickými vedeními, ale nahradili je optické kabely. Jelikož jsou přenášená data mnohdy důvěrná, ať už se jedná o osobní či pracovní data, je důležité zaručit jejich bezpečný přesun od odesilatele k příjemci. Což znamená, aby tyto data nikdo při přesunu nemohl nijak pozměnit, či je dokonce zachytit a odposlechnout. A právě problematikou odposlechů v optických sítích se zabývá má práce. Přesněji se zabývám problematikou přeslechu v sítích typu WDM-PON, konkrétně na optickém multiplexoru AWG, který je nepostradatelnou součásti většiny optických sítí. K ověřování zda lze využít přeslechů k získání přenášených dat použiji software OptiSystem 14 od firmy Optiwave a také provedu reálné měření v laboratoři.cs
dc.description.abstractIn today’s world a large amount of information is transmitted over the computer network. These networks are largely no longer formed by a metallic line, but they are replaced by optical fiber cables. Because the transmitted data are often confidential, whether personal or professional data, it is important to guarantee their safe transfer from sender to recipient. This means that nobody should be able to change these data, or even intercept and eavesdrop them. And the issue of wiretaps in optical networks is engaged in my work. More specifically it deals with the issue of crosstalk in WDM-PON, namely optical multiplexer AWG, which is an essential component of most fiber optic networks. To verify that crosstalk data can be used to obtain transmitted data I will use software OptiSystem 14 from Optiwave and also I will make real measurements in the laboratory.en
dc.format.extent2297160 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAWGcs
dc.subjectWDMcs
dc.subjectzesilovačcs
dc.subjectEDFAcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectAWGen
dc.subjectWDMen
dc.subjectamplifieren
dc.subjectEDFAen
dc.subjectsimulationen
dc.titleProblematika bezpečnostního rizika implementace AWG v přístupových sítíchcs
dc.title.alternativeThe Issue of Security Risks in Next-Generation Optical Access Networksen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLátal, Jan
dc.date.accepted2016-08-10
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační techniky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisNAV0047_FEI_N2647_2601T013_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record