Show simple item record

dc.contributor.advisorVitásek, Jan
dc.contributor.authorAdeishvili, Nika
dc.date.accessioned2016-11-03T07:34:51Z
dc.date.available2016-11-03T07:34:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115992
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractThis thesis is toward to creating of workplace for evaluation of atmospheric effects on optical atmospheric link In theoretical part of thesis is described the principle of working Free Space Optics (FSO), technology overview, the factors affecting FSO link, such as attenuation caused by atmosphere, and weather influence. The practical part includes the creation of workplace, for evaluation what kind of influence has weather on Received Signal Strength Indicator (RSSI) values. For this reason, I created small meteo station which is installed on the roof of building N, in university campus. In meteo station are used sensors for measuring air temperature, humidity, barometric pressure, wind speed and wind direction. All these sensors are connected to Arduino mega 2560 and accordingly to Raspberry Pi, which sends data to web server www.samsungsami.io. Data on web page is displayed in graphs, where we can manipulate with date and time in order to get desirable data.en
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vytvoření pracoviště pro vyhodnocení atmosférických změn na optický spoj. v teoretické části této práce je popsán princip fungování optických atmnosférických spojů (FSO - Free Space Optics), technologický přehled, faktory ovlivňující FSO spoj jako je útlum způsobený atmosférou a vlivy počasí. Praktická část zahrnuje vytvoření pracoviště pro vyhodnocení, který atmosférický jev má vliv na RSSI (Received Signal Strength Indicator) hodnoty. Z tohoto důvodu jsem vytvořil malou meteorologickou stanici, která je nainstalovaná na střeše budovy N v areálu Vysoké školy báňské. Meteorologická stanice se skládá ze senzorů pro měření teploty vzduchu, vlhkosti, atmnosférického tlaku, rychlůosti a směru větru. Všechny tyto senzory jsou připojeny na Arduino mega 2560, které je připojeno na Raspberry Pi a to pak posílá data na webovy server www.samsungsami.io. Data na webové stránce jsou zobrazena v grafech, kde můžeme zvolit datum a čas pro získání požadovaných dat.cs
dc.format.extent1872635 bytes
dc.format.mimetypeapplication/download
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectFree space optic, FSO, weather station, Arduino mega 2560, DHT11, BMP180, Raspberry Pi, web application.en
dc.subjectOptický atmosférický spoj, FSO (Free Space Optics), meteorologická stanice, Arduino mega 2560, DHT11, BMP180, Raspberry Pi, webová aplikace.cs
dc.titleCreating of Workplace for Evaluation of Atmospheric Effects on Optical Atmospheric Linken
dc.title.alternativeVytvoření pracoviště pro vyhodnocení atmosférických změn na optický spojcs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHájek, Lukáš
dc.date.accepted2016-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační techniky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisADE0005_FEI_N2647_2601T013_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record