Show simple item record

dc.contributor.advisorŠaloun, Petr
dc.contributor.authorHobza, Ludvík
dc.date.accessioned2016-11-03T07:47:31Z
dc.date.available2016-11-03T07:47:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/116026
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractTatobakalářskáprácepopisujeprůběhodbornépraxeabsolvovanévefirměTietoCzechs.r.o.na poziciSoftwaredevelopera.Vprvníčástiprácepředstavujifirmuapopisujisvépracovnízařazení v rámci mé odborné praxe. V hlavní části popisuji projekty, na kterých jsem pracoval, průběh řešení a technologie, které jsem při práci na nich použil. V další části popisuji uplatnění znalostí získaných během studia a také znalosti, které jsem postrádal. V závěru se věnuji celkovému hodnocení odborné praxe.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes process of my professional practice acquired in company Tieto Czech s.r.o. at position of software developer. In the first part I introduce the company and describe my assignment within my professional practice. In the main part I describe projects I’ve worked on, process of solutions and technologies that I have used working on them. In the next section I describe application of knowledge acquired during studies and also knoledge I lacked. The conclusion is devoted to overall evaluation of professional practice.en
dc.format.extent4833642 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOdborná praxecs
dc.subjectJavacs
dc.subjectTietocs
dc.subjectTieto TRIPcs
dc.subjectSpring frameworkcs
dc.subjectProfessional practiceen
dc.subjectJavaen
dc.subjectTietoen
dc.subjectTieto TRIPen
dc.subjectSpring frameworken
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2016-05-31
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatiky
dc.contributor.consultantGlajc, Radoslav
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisHOB0010_FEI_B2647_2612R025_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record