Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHorák, David
dc.contributor.authorKružík, Jakub
dc.date.accessioned2016-11-03T07:47:45Z
dc.date.available2016-11-03T07:47:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/116061
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractMetody založené na FETI, používané pro řešení eliptických parcialních diferencialních rovnic, představují velmi úspěšnou třídu metod dekompozice oblasti, které se používají pro paralelizaci dobře známých metod konečných prvků. Původní problém ve FETI methodách je rozdělen na menší problémy definované na podoblastech. Díky tomu, že se podoblasti nepřekrývají, můžeme menší problémy nezávisle na sobě řešit paralelně. Počet podoblastí cheme zvyšovat tak, aby se menší problémy řešily rychleji. To ale zároveň vede k růstu velikosti hrubého problému. Pro složité problémy je navíc potřeba řešit hrubý problém mnohokrát. Díky tomu je potřeba najít řešení hrubého problému co nejefektivněji. Tato práce se zabývá paralelnímy strategiemi řešení hrubého problému TFETI--1 metody.cs
dc.description.abstractThe FETI based methods, used for the solution of elliptical partial differential equations, form a highly successful class of domain decomposition methods used for parallelization of well known finite element methods. In the FETI methods we partition the original problem into smaller problems defined on subdomains. Since the subdomains are non-overlapping we can naturally solve the smaller problems independently in parallel. We want to increase the number of subdomains so that the smaller problems are solved faster. This however leads to the increase in the size of the coarse problem. Moreover, for complex problems, the number of coarse problem solutions needed can be very high. Therefore, it is important to find the solution of the coarse problem efficiently. This thesis deals with parallelization strategies of the TFETI--1 coarse problem.en
dc.format.extent2162279 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTFETI-1, FETI, hrubý problém, paralelizace, PERMON, PETSc, kvadratické programování, sdružené gradienty, přímé řešiče, communication avoiding, communication hidingcs
dc.subjectTFETI-1, FETI, coarse problem, parallelization, PERMON, PETSc, quadratic programming, conjugate gradients, direct solver, communication avoiding, communication hidingen
dc.titleParalelizace hrubého problému TFETI-1 metodycs
dc.title.alternativeParallelizations of TFETI-1 coarse problemen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHapla, Václav
dc.date.accepted2016-06-01
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematiky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKRU0097_FEI_B2647_1103R031_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam