Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBouchala, Jiří
dc.contributor.authorKalinec, Tomáš
dc.date.accessioned2016-11-03T07:48:40Z
dc.date.available2016-11-03T07:48:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/116164
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá řešením vnějších úloh ve 2D přímou metodou hraničních prvků, tzv. metodou potenciálů. Principem této metody je přeformulovaní úlohy na hraniční integrální rovnice. Základem stanovení hraničních integrálních rovnic je věta o třech potenciálech. Pomocí této věty lze odvodit hraniční integrální rovnice na omezené oblasti. Tyto rovnice jsou řešeny pomocí kolokační metody. Řešení jsou implementována v programovacím jazyku Matlab, včetně numerických experimentů a její grafické vizualizace.cs
dc.description.abstractIn this Thesis deals with solving of the outer problems in 2D using direct boundary element method, so-called potentials method is described. The basis for determining the boundary integral equation is the representation formula. Using this theorem can be determined boundary integral equation to a limited area. These equations are solved using collocation methods. The solutions are implemented in the programming language Matlab, including numerical experiments and their graphical visualization.en
dc.format.extent1650731 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBEM, FEMcs
dc.subjectLaplaceova rovnicecs
dc.subjectKolokační metodacs
dc.subjectVěta o třech potenciálechcs
dc.subjectGreenovy formulecs
dc.subjectBEMen
dc.subjectFEMen
dc.subjectLaplace equationen
dc.subjectCollocation methoden
dc.subjectReprezentation formulaen
dc.subjectGreen's reprezentation formulaen
dc.titleNumerické řešení okrajových úloh pomocí metody hraničních prvkůcs
dc.title.alternativeBEM and Numerical Solution of Boundary Value Problemsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeZapletal, Jan
dc.date.accepted2016-06-01
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematiky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKAL0034_FEI_B2647_1103R031_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam