Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKracík, Jan
dc.contributor.authorŠenk, Patrik
dc.date.accessioned2016-11-03T07:49:06Z
dc.date.available2016-11-03T07:49:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/116200
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvořit rešerši, která by mapovala využití statistických metod ve fotbale. Zaměříme se také na zdroje dat a možné přínosy z jejich analýzy. Popsány jsou rovněž nejčastěji používané statistické modely. Práce ukazuje rovněž ukázku aplikace statistického modelu s využitím Bayesovského přístupu.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to create searches that would map out the use of statistical methods in football. We will focus to data processing and possible benefits from their analysis. The most common statistical models described. The bachelor thesis shows an example application of the statistical model using a Bayesian approach.en
dc.format.extent2595013 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectFotbalcs
dc.subjectstatistikacs
dc.subjectanalýza utkánícs
dc.subjectstatistický softwarecs
dc.subjectlineární regresecs
dc.subjectPoissonovská regresecs
dc.subjectBayesovské modelycs
dc.subjectFootballen
dc.subjectstatisticsen
dc.subjectmatch analysisen
dc.subjectstatistics softwareen
dc.subjectlinear regressionen
dc.subjectPoisson regressionen
dc.subjectBayesian modelen
dc.titleVyužití statistických metod ve fotbalecs
dc.title.alternativeStatistical methods in footballen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSkopal, Robert
dc.date.accepted2016-06-01
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematiky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSEN0040_FEI_B2647_1103R031_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam