Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLukáš, Dalibor
dc.contributor.authorPeterek, Ivo
dc.date.accessioned2016-11-03T07:49:10Z
dc.date.available2016-11-03T07:49:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/116211
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá řešením jednodimenzionální nestacionární úlohy vedení tepla v časo-prostorové doméně. Numerické řešení je založeno na časo-prostorové metodě konečných prvků, která vede na soustavu lineárních rovnic. Práce studuje konvergenci aproximace řešení metodou konečných prvků a ukazuje souvislost s konvergencí bilineární interpolace. Dále ukazuje, jak lze soustavu lineárních rovnic metodou Schurova doplňku v časo-prostorové doméně dekomponovat na menší oblasti. Nakonec rozebírá možnosti paralelní implementace řešeného problému.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis will discuss the one-dimensional transient heat conduction problem in space-time domain. The numerical solution is based on the time-space finite element method, which leads to a system of linear equations. Thesis studies the convergence of finite element method and shows the relationship with the convergence of bilinear interpolation. It also shows how to decompose a system of linear equations using Schur complement in the space-time domain into smaller areas. Finally, we discuss the possibility of parallel implementation of the problem.en
dc.format.extent4017840 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrovnice vedení teplacs
dc.subjectčaso-prostorová metoda konečných prvkůcs
dc.subjectmetoda Schurova doplňkucs
dc.subjectparalelní implementacecs
dc.subjectheat equationen
dc.subjectspace-time finite element methoden
dc.subjectSchure complement methoden
dc.subjectparalel implementationen
dc.titleParalelní řešení časo-prostorových úlohcs
dc.title.alternativeParallel solution to transient problems by space-time methodsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVlach, Oldřich
dc.date.accepted2016-06-02
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematiky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPET0205_FEI_B2647_1103R031_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam