Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrajc, Bohumil
dc.contributor.authorKozielová, Petra
dc.date.accessioned2016-11-03T07:49:13Z
dc.date.available2016-11-03T07:49:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/116222
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá stabilitou obyčejných diferenciálních rovnic. Popisuje typy ljapunovské stability pro obyčejné diferenciální rovnice a soustavy obyčejných diferenciálních rovnic, která jsou posléze ilustrovány na příkladech. Dále jsou zde vyšetřována kritéria stability pro lineární soustavy a jednotlivé typy sinulárních bodů v případě autonomních lineárních soustav. Nakonec je studována metoda linearizace nelineárních soustav a vyšetřování stability pomocí Ljapunovových vět.cs
dc.description.abstractThis thesis is devoted to ordinary diferential equations. It describes the types of lyapunov stability of diferential equations and systems of diferential equations, which are demonstrated on examples. There is also examined the criterium of stability for linear systems. In the end the linearization method of nonlinear systems and examining stability with help of Lyapunovs methods is studied.en
dc.format.extent4880001 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectnestabilitacs
dc.subjectasymptotická stabilitacs
dc.subjectstejnoměrná stabilitacs
dc.subjectlinearizacecs
dc.subjectLjapunovovy větycs
dc.subjectstabilityen
dc.subjectnonstabilityen
dc.subjectasymptotic stabilityen
dc.subjectuniform stabilityen
dc.subjectlinearizationen
dc.subjectLyapunov’s theoremsen
dc.titleStabilita obyčejných diferenciálních rovniccs
dc.title.alternativeStability of ordinary differential equationsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBeremlijski, Petr
dc.date.accepted2016-06-01
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematiky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKOZ0178_FEI_B2647_1103R031_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam