Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrajc, Bohumil
dc.contributor.authorMarkovič, Ondřej
dc.date.accessioned2016-11-03T07:49:13Z
dc.date.available2016-11-03T07:49:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/116223
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractCílem této práce je představení fenoménu zvaného Benfordův zákon. Benfordův zákon popisuje specifické, nerovnoměrné rozdělení signifikantních číslic v různých číselných matematických strukturách i v souborech přirozeně se vyskytujících čísel. Rozdělení signifikantních číslic umožňuje, porovnáváním číselných souborů s Benfordovým zákonem, odhalit například volební i účetní podvody a tímto způsobem být dokonce použito i jako důkaz. V této práci popíšeme rozdělení signifikantních číslic dané Benfordovým zákonem a definujeme některé benfordovské matematické struktury. Dále rozebereme specifické vlastnosti, které nám umožní nalézt číselné soubory vyhovující Benfordovu zákonu. Krátce se zmíníme o diferenciálních rovnicích v souvislosti s Benfordovým zákonem a pokusíme se o vysvětlení výskytu Benfordova zákona v mnoha číselných souborech. V závěru prezentujeme přirozeně se vyskytující číselné soubory, které porovnáváme s Benfordovým zákonem.cs
dc.description.abstractThe goal of this work is to present a phenomenon called Benford's Law. This law describes a unique non-uniform distribution of significant digits in various numerical mathematical objects and naturally occurring datasets. Distribution of significant digits in real life allows, by comparing collections of numbers with Benford's Law, to expose for example election and accounting frauds and in this way be even used as evidence. In this thesis, we will describe this unique distribution of Benford's Law and define some benford mathematical objects. Next we will analyze many unique properties, that will allow us to find collections of numbers that are following Benford's Law. We will discuss differential equations in context with Benford's Law and we will try to explain the occurance of Benford's Law in many collections of numbers. In the end we will present naturally occurring datasets, which we compare to Benford's Law.en
dc.format.extent4198334 bytes
dc.format.mimetypeapplication/x-download
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBenfordův zákoncs
dc.subjectBenfordovo pravděpodobnostní rozdělenícs
dc.subjectbenfordovské matematické strukturycs
dc.subjectsignifikantní číslicecs
dc.subjectfunkce signifikanducs
dc.subjectrovnoměrné rozdělení modulo 1cs
dc.subjectinvariance rozdělení signifikantních číslic vzhledem ke změně měřítkacs
dc.subjectBenford's Lawen
dc.subjectBenford's probability distributionen
dc.subjectbenford mathematical objectsen
dc.subjectsignificant digitsen
dc.subjectsignificand functionen
dc.subjectuniform distribution modulo 1en
dc.subjectscale-invarianceen
dc.titleBenfordův zákoncs
dc.title.alternativeBenford's Lawen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKracík, Jan
dc.date.accepted2016-06-02
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematiky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisMAR0425_FEI_B2647_1103R031_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam