Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorVachálek, Ján
dc.contributor.authorGéci, Marian
dc.contributor.authorRovný, Oliver
dc.contributor.authorVolenský, Tomáš
dc.date.accessioned2017-01-26T09:28:56Z
dc.date.available2017-01-26T09:28:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2015, roč. 61, č. 2, s. 63-78 : il.cs
dc.identifier.issn1210-0471
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/116831
dc.description.abstractThe paper deals with the problem of object recognition for the needs of mobile robotic systems (MRS). The emphasis was placed on the segmentation of an in-depth image and noise filtration. MS Kinect was used to evaluate the potential of object location taking advantage of the in-depth image. This tool, being an affordable alternative to expensive devices based on 3D laser scanning, was deployed in series of experiments focused on object location in its field of vision. In our case, balls with fixed diameter were used as objects for 3D location.cs
dc.format.extent1262524 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojnícs
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2015-2/2004.pdfcs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlocalizationcs
dc.subject3D optical devicecs
dc.subjectKinectcs
dc.subjectHSV color modelcs
dc.subjectdepth mapscs
dc.titleLocalization of objects using the MS Windows Kinect 3D optical device with utilization of the depth image technologycs
dc.title.alternativeLokalizácia objektov za pomoci 3D optického zariadenia MS Windows Kinect s využitím hĺbkových máp obrazucs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enPríspevok sa zaoberá problémom rozoznávania objektov pre potreby mobilnej robotiky a bol vypracovaný s dôrazom na hĺbkový obraz pri segmentácii a filtrácii rušivých informácií. Pre posúdenie potenciálu hľadania objektu na hĺbkovom obrázku bol použitý MS Kinect, nakoľko je to lacná alternatíva k drahým laserovým 3D snímačom. Za pomoci neho boli vykonane experimenty orientované na vyhľadávanie objektov v jeho zornom poli. V konkrétnom prípade riešeného v tomto príspevku sa jedná o loptičky s pevne stanoveným priemerom.cs
dc.identifier.doi10.22223/tr.2015-2/2004
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam