Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŽídek, Jan
dc.contributor.authorStankuš, Martin
dc.date.accessioned2017-04-19T08:20:58Z
dc.date.available2017-04-19T08:20:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117000
dc.description.abstractTato práce popisuje metody řízení a optimalizace datového toku digitálního videosignálu ve vestavěných systémech typu ADAS. Je popsán současný stav techniky a je provedena rešerše architektur dostupných řešení. Dále je navržena architektura systému optimalizovaného pro bezdrátový přenos s proměnlivou přenosovou rychlostí. Navržená architektura ke své implementaci vyžaduje použití specifických synchronizačních a řídicích algoritmů. Tyto algoritmy jsou implementovány s použitím konečných stavových automatů a expertního systému. Je provedena optimalizace diferenciální evolucí. Navržené algoritmy jsou implementovány na experimentální realizaci zařízení a je provedeno vyhodnocení chování těchto algoritmů s použitím simulací.cs
dc.description.abstractThis work describes methods for control and optimization of a digital video data stream in ADAS embedded systems. Common system architectures are described as well as technical solutions used for their implementation. Architecture of the wireless system optimized for a low bandwidth communication channel is proposed. Devised architecture requires usage of a specific synchronisation and control algorithms. These algorithms are based on a finite state automaton and expert system. Optimization using differential evolution is performed. Suggested algorithms are implemented with an experimental hardware and their behavior is verified with simulations.en
dc.format77, [31] l. : il.cs
dc.format.extent6262777 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstavový automatcs
dc.subjectbluetoothcs
dc.subjectethernetcs
dc.subjectdiferenciální evolucecs
dc.subjectfuzzy logikacs
dc.subjectkodekcs
dc.subjectkompresecs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectmnožinacs
dc.subjectsynchronizacecs
dc.subjectvideocs
dc.subjectstate automatonen
dc.subjectbluetoothen
dc.subjectcodecen
dc.subjectcompressionen
dc.subjectetherneten
dc.subjectdifferential evolutionen
dc.subjectfuzzy logicen
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectseten
dc.subjectsynchronizationen
dc.subjectvideoen
dc.titleOptimalizace datového toku videosignálůcs
dc.title.alternativeOptimization of the video streamen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201700125cs
dc.contributor.refereeČermák, Petrcs
dc.contributor.refereeHabiballa, Hashimcs
dc.contributor.refereePokorný, Miroslavcs
dc.date.accepted2017-03-31
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchTechnická kybernetikacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSTA048_FEI_P2649_2612V045_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam