Show simple item record

dc.contributor.advisorZlámal, Tomáš
dc.contributor.authorKrejsek, Jiří
dc.date.accessioned2017-08-23T08:47:52Z
dc.date.available2017-08-23T08:47:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117325
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá porovnáním rozdílných geometrií frézovacích nástrojů v podmínkách společnosti Pramet Tools s.r.o. V úvodu je popsána obecná charakteristika rovinného a kopírovacího frézování spolu s charakteristikou geometrie nástroje a popisu trvanlivosti a opotřebení břitu nástroje. V další části této práce je popsána příprava a provedení experimentálních zkoušek nástrojů, konkrétně se jedná o funkční zkoušky obrábění a zkoušky trvanlivosti. Poslední část práce je zaměřena na shrnutí a vyhodnocení naměřených hodnot jednotlivých zkoušek, na základě kterých je stanoven závěr práce.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to compares different geometries of machining milling tools in conditions set by Pramet Tools s.r.o. company. The introduction part describes general charakteristics of planar and profille milling, tool geometry, durability and wear endurance. Next part of the thesis describes test preparation, machining characterization and durability trials. The aim of the last part is summary of all results, post processing and conclusion of the bachelor thesis.en
dc.format.extent3926976 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfrézovací nástrojecs
dc.subjectPramet Toolscs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectgeometrie nástrojecs
dc.subjecttrvanlivostcs
dc.subjectopotřebenícs
dc.subjectfunkční zkouškycs
dc.subjectzkoušky na trvanlivost.cs
dc.subjectmilling toolsen
dc.subjectPramet Toolsen
dc.subjectmillingen
dc.subjecttool geometryen
dc.subjecttool enduranceen
dc.subjecttool durabilityen
dc.subjecttool wearen
dc.subjectcharacterization trialsen
dc.subjectdurability trialen
dc.subjectwear endurance.en
dc.titleVliv geometrie nástroje na jeho trvanlivostcs
dc.title.alternativeInfluence of Geometry on Cutting Tool Durabilityen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBinder, Martin
dc.date.accepted2017-06-06
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKRE0248_FS_B2341_2303R002_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record