Show simple item record

dc.contributor.advisorPlchová, Anna
dc.contributor.authorPelda, Michal
dc.date.accessioned2017-08-23T08:48:01Z
dc.date.available2017-08-23T08:48:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117353
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je konstrukční návrh převodovky pro koaxiální pohon dopravníku. V práci je rešerše o bubnových dopravnících,zvlášť o elektroubne. Větší část práce je o navrhování převodovky, první se navrhlo schéma převodovky, dále ozubení, hřídele a nakonec ložiska. Převodovka byla také vytvořena ve 3D a udělán sestavný výkres, společně s výrobním výkresem vstupní hřídele.cs
dc.description.abstractThe topic of the bachelor thesis is the structural design of coaxial transmission for conveyor drive. In the thesis is resource about conveyor belts, especially about drum motors. Bigger part of the thesis is about the designing the transmission, the first proposed arrangement of the transmission, further gears, shafts and bearings in the end. Transmission was also made in 3D and the assembly drawings and manufacturing drawing of the drive shaft.en
dc.format.extent1948549 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpřevodovkacs
dc.subjectdopravíkcs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectozubenícs
dc.subjecthřídelcs
dc.subjectpohoncs
dc.subjecttransitionen
dc.subjectconveyeren
dc.subjectdesignen
dc.subjectgearingen
dc.subjectshaften
dc.subjectdriveen
dc.titleKonstrukční návrh převodovky pro koaxiální pohon dopravního pásucs
dc.title.alternativeDesign of Gearbox for Coaxial Drive of Conveyor Belten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGondek, Horst
dc.date.accepted2017-06-07
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruování
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce strojů a zařízenícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPEL0051_FS_B2341_2302R010_21_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record