Show simple item record

dc.contributor.advisorPoruba, Zdeněk
dc.contributor.authorBolek, David
dc.date.accessioned2017-08-23T08:48:18Z
dc.date.available2017-08-23T08:48:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117408
dc.description.abstractBOLEK, D. Algoritmus pro stanovení těžiště tělesa z měření na tenzometrické plošině: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, 2017, 50 s. Vedoucí práce: Poruba, Z. Cílem bakalářské práce je nalézt algoritmus pro stanovení těžiště tělesa z měření na tenzometrické plošině. V úvodu práce jsou popsána existující zařízení z oblasti medicíny a automobilového průmyslu, která jsou schopná měřit polohu těžiště tělesa. Hlavní obsah práce pojednává o sestavení algoritmu. Postup je rozdělen do dvou částí. V první části je vytvořen základní algoritmus na zjednodušeném modelu plošiny. Ve druhé části je vytvořen algoritmus na 3D modelu reálné tenzometrické plošiny. Správnost algoritmu je ověřena v softwaru ANSYS Workbench 18.0. Výpočet těžiště tělesa je usnadněn aplikací vytvořenou v softwaru MATLAB. Na závěr je využití algoritmu demonstrováno na modelu vysokozdvižného vozíku.cs
dc.description.abstractBOLEK, D. Algorithm for Determination of Center of Gravity based on Measurements on Strain Gauge Platform: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics, 2017, 50 p. Thesis head: Poruba, Z. The main goal of bachelor thesis is to find an algorithm for determination of center of gravity based on measurements on strain gauge platform. The introductory part of this work contains a description of existing gadgets used in medical science and automotive industry that are able to measure the center of gravity. Main content of thesis is about creation of the algorithm and consists of two parts. In the first part, basic algorithm is created for the basic model of platform. In the second part, algorithm is created for the 3D model of real strain gauge platform. Functionality of the algorithm is verified using software ANSYS Workbench 18.0. Further, application in software MATLAB is created in order to make calculation of center of gravity simpler. Finally, application of algorithm is manifested on the fork-lift.en
dc.format.extent9732995 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTěžiště tělesacs
dc.subjectalgoritmuscs
dc.subjecttenzometrická plošinacs
dc.subjectreakční sílacs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectCenter of Gravityen
dc.subjectAlgorithmen
dc.subjectStrain Gauge Platformen
dc.subjectReaction Forceen
dc.subjectANSYSen
dc.subjectMATLABen
dc.titleAlgoritmus pro stanovení těžiště tělesa z měření na tenzometrické plošiněcs
dc.title.alternativeAlgorithm for Determination of Center of Gravity based on Measurements on Strain Gauge Platformen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeRichtář, Michal
dc.date.accepted2017-06-08
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department330 - Katedra aplikované mechaniky
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisBOL0033_FS_B2341_3901R003_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record