Show simple item record

dc.contributor.advisorPetrů, Jana
dc.contributor.authorJuřica, Vlastimil
dc.date.accessioned2017-08-23T09:09:35Z
dc.date.available2017-08-23T09:09:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117442
dc.description.abstractDiplomová práce se v teoretické části zabývá dosavadními znalostmi titanových slitin, historií, vlastnostmi, využitím a zpracováním rešerší na podobné experimenty. Cílem diplomové práce je experimentálně navrhnout vhodné řezné parametry pro obrábění titanové slitiny UNS R56260. V práci je srovnáno sousledné a nesousledné frézování při různých řezných parametrech, změřeny a následně vyhodnoceny řezné složky sil Fx, Fy, Fz. Dále práce vyhodnocuje optimální řezné parametry pro nejlepší dosaženou drsnost povrchu Ra, Rz v příčném tak i podélném směru měření.cs
dc.description.abstractIn teoretic part of The Master Thesis deals with previous knowledge of titanium alloys, history, properties, utilization and processing of researches for similar experiments. The target of Master Thesis has been propose appropriate cutting parametres for machining titanium alloy UNS R56260. In the Master Thesis is comparing sequence and unsequence milling at different cutting parametres, mesuare and then eveluate cutting component of forces Fx, Fy, Fz. Further, the work evaluates the optimal cutting parameters for the best surface roughness Ra, Rz in the transverse and longitudinal directions of measurement.en
dc.format.extent1443560 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttitancs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectdrsnostcs
dc.subjectsílycs
dc.subjecttitaniumen
dc.subjectmillingen
dc.subjectroughnessen
dc.subjectforceen
dc.titleTechnologie vysokoposuvového frézování titanových slitincs
dc.title.alternativeHigh Feed Milling Technology of Titanium Alloysen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeZlámal, Tomáš
dc.date.accepted2017-06-05
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisJUR0194_FS_N2301_2303T002_20_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record