Show simple item record

dc.contributor.advisorSiostrzonek, René
dc.contributor.authorPořízek, Štěpán
dc.date.accessioned2017-08-23T09:09:40Z
dc.date.available2017-08-23T09:09:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117456
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studiem nátěrového systému obsahujícího nanočástice, který slouží jako protikorozní ochrana pro žárově zinkované konstrukce. V teoretické části je popsána koroze materiálů, žárové zinkování, ochrana konstrukcí duplexními povlaky, nanotechnologie, vlastnosti povlaků obsahující nanočástice a přilnavost nátěrových hmot. V experimentální části práce je zkoumána nátěrová hmota, která byla nanesena na experimentální vzorky žárově zinkované ponorem. Použity byly jak urychlené laboratorní zkoušky, tak dlouhodobé zkoušky v přírodních podmínkách. Nátěrová hmota dosáhla velmi dobrých výsledků a je vhodná jako protikorozní ochrana žárově zinkovaných konstrukcí.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with study of corrosion protection hot-dip galvanized structures coating containing nanoparticles. The theoretical part describes corrosion of materials, hot - dip galvanizing, duplex system protection, nanotechnology, nature of coatings which contains nanoparticles and adhesion of coating substance. In experimental part, it was tested coating´s material, which was applied on hot-dip galvanized experimental samples. Experimental samples were subjected to accelerated laboratory tests and long-term tests in natural conditions. The coating has reached satisfactory results and is appropriate for corrosion protection of hot-dip galvanized structures.en
dc.format.extent6756593 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectžárové zinkování ponoremcs
dc.subjectduplexní systémcs
dc.subjectprotikorozní ochranacs
dc.subjectcorrosionen
dc.subjecthot-dip galvanizationen
dc.subjectduplex systemen
dc.subjectcorrosion protectionen
dc.titleProtikorozní ochrana žárově zinkovaných konstrukcí nátěrem obsahujícím nanočásticecs
dc.title.alternativeCorrosion Protection Hot-Dip Galvanized Structures Coating Containing Nanoparticlesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeDorničák, Vít
dc.date.accepted2017-06-08
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologie
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPOR0031_FS_N2301_2303T002_20_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record