Show simple item record

dc.contributor.advisorŠofer, Michal
dc.contributor.authorŠmach, Jiří
dc.date.accessioned2017-08-23T09:09:53Z
dc.date.available2017-08-23T09:09:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117497
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se věnuje teoretickým rozborem vzniku a šíření trhlin se zaměřením na problematiku kontaktní únavy, teoretickým rozborem zkušebních zařízení používaných k realizaci zkoušek opotřebení a kontaktní únavy, praktická část se věnuje realizaci zkoušek opotřebení pro zvolené materiály včetně návrhu metodiky zkoušení. Samotné zkoušky odolnosti proti opotřebení byly realizovány ve spolupráci s firmou Bonatrans Group a.s. se sídlem v Bohumíně na zkušebním stroji typu twin-disk, dodaném firmou INOVA. Navrhovaná metodika pro zkoušky odolnosti proti opotřebení se snaží zohledňovat nejen parametry samotného testu (maximální kontaktní tlak, prokluz), nýbrž i vlastnosti materiálů, které jsou podrobeny samotné zkoušce a geometrii vzorků.cs
dc.description.abstractSubmitted Master's thesis deals with theoretical analysis of initiation and propagation of cracks focusing on contact fatigue, overview of test rigs, used for the purposes of realization of contact fatigue and wear resistance tests. The practical part deals with realization of wear resistance tests for selected materials including the proposal of the testing methodology. The wear resistance tests were realized with cooperation of Bonatrans Group Inc. based in Bohumín. The wear resistance tests were performed on twin-disc test rig, manufactured by INOVA company. Proposed testing methodology takes into account not only the parameters of the test in itself (maximum Herty contact pressure, slip), but also the material properties of tested specimen and their geometry.en
dc.format.extent4489887 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttwin-disk testcs
dc.subjectodolnost proti opotřebenícs
dc.subjecttwin-disc testen
dc.subjectwear resistanceen
dc.titleNávrh metodiky zkoušek odolnosti proti opotřebení pro vybrané materiály železničních kolcs
dc.title.alternativeProposal of Methodology in Testing Wear Resistance for Selected Railway Wheel Materialsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFerfecki, Petr
dc.date.accepted2017-06-06
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department330 - Katedra aplikované mechaniky
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSMA0022_FS_N2301_3901T003_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record