Show simple item record

dc.contributor.advisorRusz, Stanislav
dc.contributor.authorŠvec, Jiří
dc.date.accessioned2017-08-23T09:10:36Z
dc.date.available2017-08-23T09:10:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117618
dc.description.abstractÚvodní část diplomové práce je věnována rešerši nových trendů v metodách vícenásobné plastické deformace. Byly uvedeny nové konstrukční úpravy a řešení nástrojů tvářecího zařízení, využívajícího metodu DRECE. Praktická část se zabývá vlivy nastavených parametrů na efektivitu procesu SPD na ocel Ck 55. Byly vyhodnoceny mechanické vlastnosti v pásu plechu oceli Ck 55 po jednotlivých průchodech a tím prokázána vhodnost dané oceli k zvýšení jakosti metodou DRECE. V poslední části je uvedeno celkové zhodnocení dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractThe introductory of theoretical part diploma work deals with the research of new trends in the processes of severe plastic deformation. New construction modifications and tools of forming device were presented. In the practical part of work is provided the analyse nfluence of technological parameters on the efficiency SPD process for Ck 55 steel. The mechanical properties in the Ck 55 steel (strip sheet) were evaluated in individual passes. The suitability this steel to increase the quality by the DRECE method were demonstrated. Conclusion of the achieved results were followed up in the last part of diploma work.en
dc.format.extent4119016 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDRECEcs
dc.subjectVícenásobná plastická deformacecs
dc.subjectultrajemnozrné materiálycs
dc.subjectocel Ck 55cs
dc.subjectDRECEen
dc.subjectSevere plastic deformationen
dc.subjectultra fine grand materialsen
dc.subjectsteel Ck 55en
dc.titleVliv geometrie tvářecího nástroje na mechanické vlastnosti v procesu vícenásobné plastické deformacecs
dc.title.alternativeInfluence of Forming Tool Geometry on the Mechanical Properties in SPD Processen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeČížek, Lubomír
dc.date.accepted2017-06-08
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologie
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSVE0064_FS_N2301_2303T002_20_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record