Show simple item record

dc.contributor.advisorSadílek, Marek
dc.contributor.authorGrygar, Daniel
dc.date.accessioned2017-08-23T09:10:39Z
dc.date.available2017-08-23T09:10:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117628
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou geometrické přesnosti při soustružení s C a Y osou, na soustružnicko-frézovacích CNC obráběcích centrech. Primárním cílem diplomové práce je analýza geometrické přesnosti na obrobených experimentálních vzorcích, a to technologiemi soustružení s C a Y osou. Na obrobených vzorcích se pomocí souřadnicového měřícího přístroje analyzují jednotlivé geometrické odchylky tvaru, směru a polohy a to především: rovinnost, rovnoběžnost, kolmost a souosost. Z naměřených dat bude možno porovnat tyto dvě metody soustružení a vyvodit závěry pro realizaci v praxi. Práce obsahuje nejprve teoretickou část, seznámení se s problematikou soustružení, kinematikou obráběcích center a geometrickými tolerancemi. V druhé části práce se zabývám samotným soustružením experimentálních vzorků na jednotlivých strojích a následnou analýzou geometrických odchylek. Závěrem jsou zhodnoceny obě metody soustružení pro realizaci v praxi.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the phenomenon of geometrical precision in turning with C and Y axis, on turning and milling CNC machining centres. The primary goal of the diploma thesis is to analyse the geometrical precision on the machined experimental samples created using C and Y axis milling technologies. The geometric deviations of shape, direction and position are analysed on the machined samples using the coordinate measuring instrument, namely Flatness, parallelism, perpendicularity and alignment. It is possible to compare these two methods of turning and therefore draw conclusions for implementation in practice using the measured data. In the theoretical part, the work introduces the turning phenomenon as well as the coordinate system of machining centres and geometric tolerances. In the second part of my thesis I analyse experimental samples created on individual turning machines and their geometrical deviations. I evaluate both turning methods for implementation in practice in the conclusion.en
dc.format.extent3576972 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectgeometrická přesnostcs
dc.subjectC osacs
dc.subjectY osacs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectmillingen
dc.subjectgeometrical precisionen
dc.subjectC axisen
dc.subjecty axisen
dc.subjectcomparisonen
dc.titlePorovnání přesnosti obrobených ploch při soustružení s C a Y osoucs
dc.title.alternativePrecision Machined Surfaces Comparison During Turning with C and Y Axisen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHrubý, Radek
dc.date.accepted2017-06-05
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisGRY0055_FS_N2301_2303T002_20_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record