Show simple item record

dc.contributor.advisorHluchníková, Miluše
dc.contributor.authorLučanová, Katarína
dc.date.accessioned2017-08-23T09:16:34Z
dc.date.available2017-08-23T09:16:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118080
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractHlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo poukázať na dôležitosť zákazníka v činnosti banky. Práca bola rozdelená do troch hlavných častí. Prvá časť bola teoretická, zaoberajúca sa definíciami služieb, zákazníkov, ich spokojnosti a metódami merania spokojnosti. Ďalej sa v nej rozoberalo mikroprostredie a makroprostredie skúmanej banky, kde boli spomenuté všetky faktory vplývajúce na banku.V druhej časti, ktorá sa venovala opytovacej metóde, bola opísaná príprava a realizácia marketingového výskumu a následne boli výsledky prepracované do grafov a tabuliek kvôli lepšej vypovedajúcej hodnote.V tretej časti boli služby banky skúmané metódou mystery shopping, pri ktorej autorka fiktívne nakupovala služby a produkty na informačnej linke banky. Týmto spôsobom boli testované služby, s ktorými môžu súčasní, ale aj potencionálni zákazníci prísť do styku. Záver tejto práce je venovaný návrhom a odporúčaniam pre zlepšenie kvality poskytovaných služieb a tým k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov danej banky.cs
dc.description.abstractThe main goal of this bachelor thesis was to highlight the importance of customer in bank activities. The thesis was divided into three main parts. First part was theoretical, including definitions of services, customers, their satisfaction and methods of satisfaction measurements. Micro and macro environments have been described there as well. In the second section, which was devoted to questionnaire´s method, there was described a preparation and realization of marketing research and then the results were made into graphs and tables because of better readable values. The third part was focused on mystery shopping. Author of this thesis did some imaginary shopping of bank´s products and services, when she made the calls to information centre. She could evaluate the services in a better way, what kind of service actual and future customers can get. The end of this thesis includes suggestions and hints, how to improve quality of bank´s services and customer satisfaction.en
dc.format.extent2312441 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosk
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectklientcs
dc.subjectspokojnosťcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectbankacs
dc.subjectČeská spořitelna, a. s.cs
dc.subjectMoje zdravé financecs
dc.subjectslužbycs
dc.subjectproduktycs
dc.subjectcustomeren
dc.subjectclienten
dc.subjectsatisfactionen
dc.subjectqualityen
dc.subjectbanken
dc.subjectČeská spořitelna, a. s.en
dc.subjectMy healthy financeen
dc.subjectservicesen
dc.subjectproducten
dc.titleMeranie spokojnosti zákazniov s bankovými službamisk
dc.title.alternativeMěření spokojenosti zákazníků s bankovními službamics
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Measurement with Bank Servicesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeOstrožná, Jana
dc.date.accepted2017-06-01
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchodu
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisLUC0015_EKF_B6208_6208R062_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record