Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKiszka, Josef
dc.contributor.authorKolaja, Vít
dc.date.accessioned2017-08-23T09:20:47Z
dc.date.available2017-08-23T09:20:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118513
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vytvořením a ukotvením nového centra města Uherského Ostrohu kulturně společenským objektem. Analýzou urbanismu a center lokálních komunit bylo vybráno nové centrum, které vytváří nový střed města. Toto centrum se ukotvuje a stabilizuje pomocí čtyř základních a dvou pomocných bodů, definující prostor nového centra města. Ukotvující body nám doplňují hlavní kompoziční osu Uherského Ostrohu a vhodně ji doplňují. Vybraná lokalita se nachází uprostřed města na jeho hlavních dopravních tepnách. V místě u dnešního objektu Jednoty je navržen kulturní dům, který spolu s náměstím a radnicí tvoří jednu z hranic nového centra města. Lokalizace objektu, okolí a jeho forma je ovlivněna svébytným regionem Slovácka a jeho rurální strukturou, která se promítá zejména do vzhledu sídla. Nový objekt je jedním ze symbolických bodů, vytvářející nové centrum města, Uherský Ostroh.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with creation of a new city center of Uherský Ostroh with a culturally social object. By analyzing of urbanism and local communities centers a new city center has been selected. This center is anchored and stabilized by four basic and two auxiliary points, whitch are defining the space of the new city center. Anchoring points make up the main compositional axis of Uhersky Ostroh and suitably complement them. The selected location is placed in the middle of the city, on its main traffic arteries. In the space of today's store is a cultural house designed, which together with the square and the town hall forms one of the limits of the new city center. The localization of the object and its form is influenced by the region of Slovácko and its rural structure, which is reflected mainly in the look of the house. The new building is one of the symbolic points which is creating a new city center of Uherský Ostroh.en
dc.format.extent5224544 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectUherský Ostrohcs
dc.subjectSlováckocs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjectkulturní důmcs
dc.subjectcentrumcs
dc.subjectUherský Ostrohen
dc.subjectSlováckoen
dc.subjectculture, communityen
dc.subjectarchitecturen
dc.subjecturbanismen
dc.subjecthouse of cultureen
dc.subjectcenteen
dc.titleCentrum lokální komunity, Uherský Ostroh, Udržitelné městocs
dc.title.alternativeLocal community center, Uherský Ostroh, sustainable cityen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKratochvíl, Jan
dc.date.accepted2017-06-02
dc.thesis.degree-nameIng. arch.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department226 - Katedra architektury
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisKOL641_FAST_N3502_3501T011_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam