Show simple item record

dc.contributor.advisorHolubová, Věra
dc.contributor.authorChládek, Lukáš
dc.date.accessioned2017-08-23T09:21:57Z
dc.date.available2017-08-23T09:21:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118606
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje Projekt fyzické bezpečnosti vybraného objektu rekreačního střediska. Teoretická část popisuje teorii o bezpečnostním projektu a užitých analýz rizik. Praktická část popisuje rekreační středisko, zpracování analýzy rizik a dále návrh variant systému fyzické bezpečnosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis describes the physical security project of the selected object resort. The theoretical part describes the theory about the safety of the project and applied risk analysis. The practical part describes the recreation center, risk analysis and proposal of variants of physical security.en
dc.format.extent4573536 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická bezpečnostcs
dc.subjectochranacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectrekreační střediskocs
dc.subjectSecurity safetyen
dc.subjectprotectionen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectrecreation centreen
dc.titleProjekt fyzické bezpečnosti vybraného rekreačního střediskacs
dc.title.alternativeProject physical protection of selected recreation centeren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠčurek, Radomír
dc.date.accepted2017-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služeb
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisCHL0038_FBI_N3908_3908T005_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record