Show simple item record

dc.contributor.advisorHolubová, Věra
dc.contributor.authorKunčický, Jakub
dc.date.accessioned2017-08-23T09:23:07Z
dc.date.available2017-08-23T09:23:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118733
dc.description.abstractProvést charakteristiky prostorů a faktorů ovlivňující vnímání bezpečí seniory, popsat druh, místo a okolnosti kriminality páchané na seniorech, procesem posuzování rizik identifikovat, analyzovat její kritická místa, navrhnout účinné změny situační prevence kriminality vedoucí k minimalizaci kriminogenních podmínek protiprávního jednání páchaného na seniorech.cs
dc.description.abstractPerform characteristics of areas and factors influencing the perception of the security of the wardships fathers, to describe the type, location and circumstances of the crime committed against seniors, the risk assessment process to identify, analyze its critical points, propose effective changes situational crime prevention to minimize criminogenic conditions infringement against seniors.en
dc.format.extent3789233 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectseniorcs
dc.subjectkriminalitacs
dc.subjectsituační prevence kriminalitycs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectsenioren
dc.subjectcrimeen
dc.subjectsituational crime preventionen
dc.subjectrisk analysisen
dc.titleSituační prevence kriminality ochrany seniorůcs
dc.title.alternativeSituation prevention criminality wardships fathersen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠčurek, Radomír
dc.date.accepted2017-05-23
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služeb
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKUN0059_FBI_B3908_3908R005_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record