Show simple item record

dc.contributor.advisorŽabenský, Jakub
dc.contributor.authorKoloničná, Melánie
dc.date.accessioned2017-08-23T09:23:10Z
dc.date.available2017-08-23T09:23:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118747
dc.description.abstractV bakalářské práci jsou zpracovány informace týkající se bezpečnosti na pozemních komunikacích, křižovatek a jejich dopravních bezpečnostních zařízení, především z technických norem a právních předpisů. Obsahuje experimentální část s návrhem na zvýšení bezpečnosti účastníků na křižovatkách s omezeným výhledem pomoci kamerového systému, která by nahradila funkci dopravního zrcadla. A na závěr ekonomické porovnání se současným stavem.cs
dc.description.abstractIn this bachelor thesis are processed information concerning of safety on roads, crossroads and theirs transports safety equipment, primarily processed from the technical standards and legislation. Experimental part contains a proposal to increase the safety of road users at crossroads with obstructed view using a camera system, which would replace the role of traffic mirror. Finally, there is economic comparison with the current situationen
dc.format.extent7226852 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkřižovatkacs
dc.subjectomezený výhledcs
dc.subjectdopravní zrcadlocs
dc.subjectcrossroaden
dc.subjectrestricted viewen
dc.subjecttraffic mirroren
dc.titleZvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích s omezeným výhledemcs
dc.title.alternativeImproving safety of road users on roads with a restricted viewen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePupíková, Jana
dc.date.accepted2017-05-23
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služeb
dc.contributor.consultantBarčová, Karla
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKOL0270_FBI_B3908_3908R005_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record