Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVodstrčil, Petr
dc.contributor.authorVícha, Jan
dc.date.accessioned2017-08-23T09:24:41Z
dc.date.available2017-08-23T09:24:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118837
dc.description.abstractV této práci si nejprve řekneme, co je to pevný bod, a následně se podíváme na pevné body zobrazení f:ℝ → ℝ. Poté si nadefinujeme metrické prostory a pojmy potřebné k formulaci a důkazu Banachovy věty o pevném bodě. Následně si ukážeme některé aplikace Banachovy věty (numerický výpočet odmocniny, řešení soustav rovnic, věta o implicitní funkci, věta o existenci a jednoznačnosti řešení Cauchyovy úlohy), kde nám samotná Banachova věta o pevném bodě nabídne i metodu k nalezení řešení, což si ukážeme na příkladech.cs
dc.description.abstractIn this bachelor thesis we first take a look at fixed points and then fixed points of function f:ℝ → ℝ. After that we define metric space and concepts needed to formulation and proof of Banach fixed-point theorem. Then we show some applications of Banach fixed-point theorem (numerical calculation of the square root, solving systems of equations, implicit function theorem, theorem on the existence and uniqueness of solutions of the Cauchy problem), where Banach fixed-point theorem will give us method to find solution which we will show in the examples.en
dc.format.extent2433783 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpevný bodcs
dc.subjectmetrický prostorcs
dc.subjectBanachova věta o pevném boděcs
dc.subjectobyčejné diferenciální rovnicecs
dc.subjectsoustava rovniccs
dc.subjectimplicitní funkcecs
dc.subjectnumerický výpočet odmocninycs
dc.subjectfixed pointen
dc.subjectmetric spaceen
dc.subjectBanach fixed-piont theoremen
dc.subjectordinary differential equationen
dc.subjectsystem of equationsen
dc.subjectimplicit functionen
dc.titleVěty o pevných bodechcs
dc.title.alternativeFixed Points Theoremsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeJahoda, Pavel
dc.date.accepted2017-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematiky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVIC0047_FEI_B2647_1103R031_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam