Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrajc, Bohumil
dc.contributor.authorCenek, Jan
dc.date.accessioned2017-08-23T09:25:09Z
dc.date.available2017-08-23T09:25:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118901
dc.description.abstractPo stručném historickém úvodu je práce zaměřena na Taylorův polynom, nejprve je rozebírána problematika Taylorova polynomu jedné reálné proměnné, včetně uvedení několika důležitých vět, definic, provedených důkazů a vyřešených příkladů. Poté je nastíněna problematika počítání s funkcemi o-malými. Následně jsou uvedeny aplikace Taylorova polynomu jedné reálné proměnné včetně jeho praktického využití. Nakonec je rozebírán Taylorův polynom více proměnných, a to i s uvedením několika příkladů a aplikací.cs
dc.description.abstractAfter brief historical introduction this thesis focuses on Taylor polynomial. First, the problematic of Taylor polynomial in one real variable, including stating several important theorems, definitions, proof and solved examples is discussed. Then, the problematic with o-small functions is outlined. Then the applications of Taylor polynomial in one real variable with practical utilization are stated. Finally the Taylor polynomial in several variables with examples and applications is discussed.en
dc.format.extent1125014 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTaylorův polynomcs
dc.subjecto-symbolikacs
dc.subjectaplikace Taylorova polynomucs
dc.subjectTaylor polynomialen
dc.subjecto-notationen
dc.subjectapplication of Taylor polynomialen
dc.titleTaylorův polynom a jeho aplikacecs
dc.title.alternativeTaylor polynomial and its applicationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVodstrčil, Petr
dc.date.accepted2017-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematiky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisCEN0017_FEI_B2647_1103R031_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam