Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVodstrčil, Petr
dc.contributor.authorFloriánová, Dominika
dc.date.accessioned2017-08-23T09:25:10Z
dc.date.available2017-08-23T09:25:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118902
dc.description.abstractNumerická integrace je důležitá pro výpočet integrálů, které neumíme spočítat, ale můžeme nahradit integrovanou funkci jednodušší. V této práci nahrazujeme integrál konstantní, lineární a kvadratickou funkcí. Cílem práce je zvládnutí základních numerických metod výpočtu určitého integrálu funkce jedné reálné proměnné. Dále jsou odvozeny vzorce pro odhady chyb včetně jejich porovnání. Výsledkem této práce je porovnání chyb základních integračních numerických metod.cs
dc.description.abstractNumerical integration is important for solving integrals that we can not calculate but we can replace integrated with simpler functions. In this thesis, we replace the integral with a constant, linear and quadratic function. The goal of the thesis is achieve the basis numerical methods of calculating a definite integral of the function of one real variable. Next step is inference formulas for error estimates including their comparison. The results of this thesis is the comparison of errors of basic integration numerical methods.en
dc.format.extent1455306 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnumerické integrační metodycs
dc.subjecturčitý integrálcs
dc.subjectanalýza chybcs
dc.subjectfunkcecs
dc.subjectodvozenícs
dc.subjectnumerical integration methodsen
dc.subjectdefinite integralen
dc.subjecterror analysisen
dc.subjectfunctionen
dc.subjectderivationen
dc.titleMetody numerické integrace a analýza chybcs
dc.title.alternativeNumerical integration methods and error analysisen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKrajc, Bohumil
dc.date.accepted2017-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematiky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisFLO0023_FEI_B2647_1103R031_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam