Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKracík, Jan
dc.contributor.authorPazderka, Martin
dc.date.accessioned2017-08-23T09:25:10Z
dc.date.available2017-08-23T09:25:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118904
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractPolynomiální chaos umožňuje vyjádřit libovolnou náhodnou veličinu pomocí transformace jiné náhodné veličiny tak, že tato transformace je tvořena nekonečnou řadou ortogonálních polynomů. V bakalářské práci si nejprve připomeneme základní pojmy ze statistiky (pravděpodobnostní prostor, náhodná veličina atd.) Seznámíme se s ortogonálními polynomy, zaměříme se hlavně na Hermitovy polynomy. Další kapitola je zaměřena na aproximaci polynomiálním chaosem. Nakonec si ukážeme jak vypočítat Hermitovy polynomy pomocí hypergeometrické řady a provedeme samotnou aproximaci polynomiálním chaosem.cs
dc.description.abstractPolynomial chaos allows us to express any random variable by transforming another random variable so that this transformation is made up of an infinite series of orthogonal polynomials. In the bachelor thesis we first recall the basic data from the statistics (probability space, random variables, etc.) We will get acquainted with the orthogonal polynomials, we will focus mainly on Hermit's polynomials. The next chapter focuses on polynomial chaos approximations. Finally, we show how to calculate Hermit's polynomials by using a hypergeometric series and make the approximation by polynomial chaos.en
dc.format.extent1640537 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectNáhodná veličinacs
dc.subjectortogonální systémy polynomůcs
dc.subjectHermitovy polynomycs
dc.subjectpolynomiální chaoscs
dc.subjectsilná aproximacecs
dc.subjectRandom variableen
dc.subjectorthogonal polynomialsen
dc.subjectHermit's polynomialsen
dc.subjectpolynomial chaosen
dc.subjectstrong approximationen
dc.titleAproximace polynomiálním chaosemcs
dc.title.alternativePolynomial chaos approximationsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKrajc, Bohumil
dc.date.accepted2017-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematiky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPAZ0016_FEI_B2647_1103R031_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam