Show simple item record

dc.contributor.advisorLátal, Jan
dc.contributor.authorWasserbauer, Jan
dc.date.accessioned2017-08-23T09:27:33Z
dc.date.available2017-08-23T09:27:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119057
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá popisem a testováním optických zesilovačů, které se používají v dnešních optických komunikacích. Diplomová práce je rozdělená na několik částí. V první části je teoreticky rozebrán princip funkce xWDM sítí a optických zesilovačů se zaměřením především na erbiem dopovaný vláknový optický zesilovač.Tato část dále popisuje fyzikální principy na jejíchž základu zesilovač pracuje a které ovlivňují chování zesilovače při teplotním zatížení. Druhá část se zabývá experimentálním měřením, které bylo provedeno za účelem posouzení, jakým způsobem se projevuje teplota zejména pod bodem mrazu a jak se mění zesilovací schopnosti zesilovače. Měření bylo provedeno v případě kdy je vstupním signálem širokospektrální signál a následně pak datový signál xWDM sítě. Poslední část se zabývá simulováním reálné optické sítě za účelem porovnání výsledků pomocí programového prostředí Optiwave OptiSystem.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on the description and testing of optical amplifiers which are used in optical communications these days. The thesis is divided into three parts. The first part is aimed on the theoretical background, describes the principles of xWDM networks and optical amplifiers with focusing on the Erbium doped fiber optical amplifier. This part also describes the physical principles based on which the doped amplifier works and which have impact on the amplifier`s behavior during temperature load. The second part focuses on experimental measuring, which was secured in order to validate which way the temperature below freezing point influences the amplifying abilities of the amplifier. Then the measuring was processed with the input broadband signal and subsequently when the input was the data signal of xWDM network. The thesis lastly deals with simulation of a real optical network for the comparison of the results by using the interface Optiwave OptiSystem program.en
dc.format.extent4861276 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEDFAcs
dc.subjectEDFcs
dc.subjectzesilovačcs
dc.subjectxWDMcs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectErbiem dopované optické vláknocs
dc.subjectEDFAen
dc.subjectEDFen
dc.subjectamplifieren
dc.subjectxWDMen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectErbium doped optical fiberen
dc.titleTestování optického zesilovače pro optické sítěcs
dc.title.alternativeTesting of Optical Amplifiers for Optical Networksen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeDubovan, Jozef
dc.date.accepted2017-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační techniky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisWAS0009_FEI_N2647_2601T013_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record