Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKačor, Petr
dc.contributor.authorNajbr, Ondřej
dc.date.accessioned2017-08-23T09:28:46Z
dc.date.available2017-08-23T09:28:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119186
dc.description.abstractTato práce pojednává o návrhu a simulaci polarizovaného elektromagnetu, jehož analýza probíhala za pomocí metody konečných prvků (FEM). Celkem bylo pro výpočetní analýzu navrženo a zpracováno 9 různých vlastních konstrukcí elektromagnetu, ze kterých byla pro podrobnější rozbor provozních funkcí vybrána pouze jedna. Návrhy konstrukcí a výsledná analýza byla provedena prostřednictvím software „SolidWorks 2014“ a „ANSYS Maxwell v16“.cs
dc.description.abstractThis thesis discusses about the design and simulation of a polarized electromagnet, whose analysis is processed by finite element method. All 9 own designs of electromagnets were designed for analysis solutions. Only one design was selected for a detailed analsysis of operating function. Suggestions of design and final analysis was made in the ‘SolidWorks 2014’ and ‘ANSYS Maxwell v16’ software.en
dc.format.extent6417176 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectElektromagnetcs
dc.subjectstejnosměrný elektromagnetcs
dc.subjectstřídavý elektromagnetcs
dc.subjectpolarizovaný elektromagnetcs
dc.subjectpermanentní magnetcs
dc.subjectmagnetické materiálycs
dc.subjectelektrický přístrojcs
dc.subjectkontaktní systémcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectelektromechanická charakteristikacs
dc.subjectmagnetická indukcecs
dc.subjectmagnetická intenzitacs
dc.subjectmagnetický tokcs
dc.subjectčasově proměnný výpočetcs
dc.subjectSolidWorkscs
dc.subjectANSYS Maxwellcs
dc.subjectElectromagneten
dc.subjectDC electromagneten
dc.subjectAC electromagneten
dc.subjectpolarized electromagneten
dc.subjectpermanent magneten
dc.subjectmagnetic materialsen
dc.subjectelectrical apparatusen
dc.subjectswitching systemen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectelectromechanic characteristicen
dc.subjectmagnetic inductionen
dc.subjectmagnetic intensityen
dc.subjectmagnetic flowen
dc.subjecttransient solutionen
dc.subjectSolidWorksen
dc.subjectANSYS Maxwellen
dc.titlePolarizovany elektromagnet - FEM simulacecs
dc.title.alternativePolarized Electromagnet - FEM Simulationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHytka, Zdeněk
dc.date.accepted2017-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetiky
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisNAJ0019_FEI_N2649_3907T001_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam