Show simple item record

dc.contributor.advisorLampa, Martin
dc.contributor.authorPlesková, Kateřina
dc.date.accessioned2017-08-23T09:31:08Z
dc.date.available2017-08-23T09:31:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119264
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractCílem práce je zefektivnit nákupní proces v průmyslovém podniku. Zrychlení zpracování a kvality dodání materiálu do výroby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje rešerše odborné literatury. Je popsán proces nakupování a vše co s ním souvisí. Praktická část obsahuje analýzu současného procesu nakupování, systému výběru a hodnocení dodavatelů ve vybraném průmyslovém podniku. Hlavní náplní praktické části jsou navrhnuta zlepšení a zrychlení procesu nakupování skrz výběr a hodnocení dodavatelů a ekonomické vyhodnocení navrhovaných opatření.cs
dc.description.abstractThe main goal of this thesis is to streamline the purchase process in an industrial company. The acceleration of the processing and quality of the material delivery to the production. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains a special literature search. There is the purchase process and related issues described. The practical part contains an analysis of the current purchase process, selection and evaluation of suppliers system in selected industrial company. The main content of the practical part are suggested innovations and speeding up the purchase process through the suppliers selection and evaluation, and the economic evaluation of the proposed measures.en
dc.format.extent3765670 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnákupcs
dc.subjectvýběr dodavatelecs
dc.subjecthodnocení dodavatelecs
dc.subjectkritéria hodnocení dodavatelůcs
dc.subjectpurchaseen
dc.subjectsupplier selectionen
dc.subjectevaluation of suppliersen
dc.subjectcriteria for evaluating suppliersen
dc.titleZefektivnění nákupního procesu v průmyslovém podnikucs
dc.title.alternativeStreamline the Purchasing Process in Industrial Enterpriseen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeAnděl, Michal
dc.date.accepted2017-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPLE0040_FMMI_N3922_6208T123_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record