Show simple item record

dc.contributor.advisorLampa, Martin
dc.contributor.authorBorutová, Michaela
dc.date.accessioned2017-08-23T09:31:13Z
dc.date.available2017-08-23T09:31:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119281
dc.description.abstractTématem diplomové práce je řízení údržby průmyslového podniku. Cílem práce je analýza současného stavu údržby podniku, konkrétně čištění vybraných strojů a zařízení s ohledem na využití interních vs. externích zdrojů. Diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. První část práce je věnována představení společnosti, její strukturou a hlavními produkty výroby. Druhá část práce se zaobírá teoretickými východisky, jako jsou vysvětlení pojmu údržba, historií údržby, systémy údržby, organizačními formami řízení údržby a hodnocení její efektivity. Následující kapitoly popisují současný stav údržby podniku, výpočet nákladů vynaložených na čištění strojů a zařízení, návrh na zlepšení současného systému údržby, ekonomické vyhodnocení návrhu a porovnání se současnou situací podniku.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the maintenance management of an industrial company. The aim is to analyse the current state of the maintenance of a company, namely cleaning of selected machinery and equipment with regard to the use of internal vs. external sources. The thesis is divided into six main chapters. The first part is devoted to introducing the company, its structure and main manufacturing products. The second part deals with the theoretical background, such as the notion of maintenance, maintenance history, maintenance system, organisational forms of maintenance management and evaluation of its effectiveness. The following chapters describe the current state of maintenance, the calculation of costs incurred for cleaning machinery and equipment, a proposal to improve the current maintenance system, and economic evaluation of the proposal compared with the current situation of the company.en
dc.format.extent4268016 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectÚdržbacs
dc.subjectPreventivní údržbacs
dc.subjectTotálně produktivní údržbacs
dc.subjectOutsourcingcs
dc.subjectČištěnícs
dc.subjectMaintenanceen
dc.subjectPreventive Maintenanceen
dc.subjectTotal productive Maintenanceen
dc.subjectOutsourcingen
dc.subjectCleaningen
dc.titleŘízení údržby průmyslového podnikucs
dc.title.alternativeMaintenance Management in Industrial Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeGerčic, Stanislav
dc.date.accepted2017-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBOR0076_FMMI_N3922_6208T123_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record