Show simple item record

dc.contributor.advisorKlaput, Pavel
dc.contributor.authorCarbol, František
dc.date.accessioned2017-08-23T09:31:26Z
dc.date.available2017-08-23T09:31:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119336
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je rozbor současných metodik pro analýzu měřících systémů (MSA). Bude provedeno hodnocení kvality systému měření u vybraných znaků kvality. Diplomová práce bude řešena ve firmě Brose, CZ spol. s.r.o. Tématem diplomové práce je: „Hodnocení kvality systému měření u dodavatele automobilového průmyslu“. Práce se bude zabývat analýzou současného stavu v metrologické laboratoři (AWP1). Dále budou hledána slabá místa v analýze systému měření (MSA) a v případě nutnosti budou zaváděna nápravná opatření.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to analyze current methods for measurement systems analysis (MSA). It will be an evaluation of the quality measurement system in selected quality characteristics. The thesis will be addressed in the company Brose, CZ spol. s.r.o. Thesis topic is: "Evaluation of the quality measurement system for automotive suppliers." Work will deal with the analysis of the current situation in the metrology laboratory (AWP1). There will also be searched for weaknesses in the analysis measurement system (MSA) and, if necessary, will be implemented corrective measures.en
dc.format.extent8483039 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectznak kvalitycs
dc.subjectanalýza systému měřenícs
dc.subjectANOVAcs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectquality characteristicen
dc.subjectmeasurement system analysisen
dc.subjectANOVAen
dc.titleHodnocení kvality systémů měření u dodavatele automobilového průmyslucs
dc.title.alternativeEvaluation of the Quality of Measurement Systems at Automotive Supplieren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNepraš, Karel
dc.date.accepted2017-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra managementu kvality
dc.contributor.consultantMálik, Martin
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement kvalitycs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisCAR0035_FMMI_N3922_3902T062_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record