Show simple item record

dc.contributor.advisorGreger, Miroslav
dc.contributor.authorKošťál, Petr
dc.date.accessioned2017-08-23T09:31:45Z
dc.date.available2017-08-23T09:31:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119407
dc.description.abstractV práci je popsán postup výroby kování hřídele větrné elektrárny s porovnáním jak současných technologií, tak inovativních konceptů a progresivních návrhů a porovnání technologií výroby. Část experimentální je zaměřena na objasnění příčiny vzniku trhliny ve finálně zhotovené hřídeli větrné elektrárny G114 Slim CIII ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. za účelem náprav a predikce vzniku trhliny. Důvodem výzkumu je další produkce již zmíněné hřídele ale výzkum také zodpovídá otázky pro jiné typy hřídelí větrných elektráren vykazující obdobné problémy při zpracování.cs
dc.description.abstractThe thesis analyzes production process of forged main shafts for wind turbines, comparing the present technologies as well as innovative concepts and progressive technologies of production. Experiment is focused on explanation and reason of rupture initiation in final wind turbine shaft product G114 Slim CIII made in VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. for the repair purpose and prediction of a crack (rupture) initiation. Reason of research is the future production of already mentioned shaft, but research also answers questions about production of different types of wind turbine shafts with similar problems during manufacturing.en
dc.format.extent5617436 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectHřídel větrné elektrárnycs
dc.subjectKovánícs
dc.subjectTepelné zpracovánícs
dc.subjectVadycs
dc.subjectWind turbine shaften
dc.subjectForgingen
dc.subjectHeat treatmenten
dc.subjectDefectsen
dc.titleRozbor technologie kování rotorů pro větrné elektrárnycs
dc.title.alternativeAnalysis technology forging rotors for windy power stationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePetržela, Jiří
dc.date.accepted2017-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department633 - Katedra tváření materiálu
dc.contributor.consultantLászló, Ladislav
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchModerní metalurgické technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKOS0093_FMMI_N2109_2109T038_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record