Show simple item record

dc.contributor.advisorGreger, Miroslav
dc.contributor.authorZálešák, Zdeněk
dc.date.accessioned2017-08-23T09:32:43Z
dc.date.available2017-08-23T09:32:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119520
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je věnována struktuře a vlastnostem ložiskových ocelí, technologickému postupu kování oceli 14 109 a tepelnému zpracování. Technologický postup kování ložiskových ocelí na zařízení SAKAMURA byl porovnán se způsobem kování na zařízení LHK 500. V úvodní části je zhodnocen vliv výchozího materiálu po stránce struktury a vlastností ložiskových ocelí. Hlavní pozornost je věnována popisu, charakteristice a tepelnému zpracování ložiskové oceli 14 109 (100Cr6). Jsou zde uvedeny hlavní činitelé, kteří ovlivňují vlastnosti a kvalitu ložiskové oceli, určené k výrobě ložiskových kroužků. Kromě těchto faktorů jsou zmíněny i vnější vlivy, jejichž působení má taktéž nemalou zásluhu na jakost oceli. Další část je věnována technologickému postupu kování oceli na víceoperačním kovacím lisu SAKAMURA, popisu pracovních nástrojů a procesních záležitostí v této oblasti. Informace a fotodokumentaci pro tuto oblast jsem získal od svého zaměstnavatele a s jeho laskavým svolením jsem je zapracoval do bakalářské práce.cs
dc.description.abstractThis Bachelor's thesis is focused on the structure and characteristics of the bearing steels, forging technology process of steel class 14109 and heat treatment. Technology procedure of forging of the bearing steels on SAKAMURA machine was compared to forging on machine LHK 500. In the first part is evaluated influence of the structure and other characteristics of the initial material for bearing steels. The main focus is on description, characteristics and heat treatment of the bearing steel 14 109 (100Cr6). There are described the main factors which influence characteristics and quality of the bearing steel dedicated for production of bearing rings. Besides that, there are also described other external factors which have remarkable influence on the steel quality. Next part is focused on technology procedure of the steel forging on the multi-stage forging machine SAKAMURA, description of the tools and related processes. Source informatik and photos were received from my employer and they were included in this thesis with his kind permission.en
dc.format.extent4787227 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvalivé ložiskocs
dc.subjectložisková ocelcs
dc.subjectnekovové vměstkycs
dc.subjectžíhánícs
dc.subjectrolling bearingen
dc.subjectbering steelen
dc.subjectnon-metallic drossen
dc.subjectannealingen
dc.titleKování a tepelné zpracování ložiskové oceli jakosti 14 109cs
dc.title.alternativeForging and heat treatment bearing steels 14 109en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeLászló, Vladimír
dc.date.accepted2017-06-06
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department633 - Katedra tváření materiálu
dc.contributor.consultantVaněk, Kamil
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchModerní metalurgické technologiecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisZAL0040_FMMI_B2109_2109R038_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record