Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markéta
dc.contributor.authorŠarochová, Lucie
dc.date.accessioned2017-08-23T09:36:17Z
dc.date.available2017-08-23T09:36:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119739
dc.description.abstractPráce se zabývá řízením zásob hotových výrobků v konkrétním podniku. S pomocí dostupné literatury, internetových stránek a vlastní praxe v oddělení plánování výroby se autorka zaměřuje na analýzu stávající situace ve firmě. Popisuje současný systém řízení zásob hotových výrobků a hledá možnosti zlepšení v oblasti řízení zásob. Cílem práce je navrhnout opatření k současnému systému tak, aby došlo ke snížení průměrné fyzické zásoby a v důsledku toho k redukci finančních prostředků vázaných v zásobách v produkci určené k expedici. Hlavním nástrojem pro nalezení vhodných kroků ke zlepšení je ABC analýza skladových položek provedená v expediční hale.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with inventory control of finished goods in a particular company. Using available literature, internet resources and own experience in production planning department it focuses on analysis of current situation in the company. Describes present system of inventory control of finished goods and seeks for improvement possibilities in inventory control. The goal of the thesis is to propose measurements to existing system in order to decrease average physical inventory thus reducing financial resources bound in production designated for dispatch. The main tool for finding steps towards improvement is ABC analysis of inventory items carried out at the dispatch warehouse.en
dc.format71 l. : il.cs
dc.format.extent3168610 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlogistika, zásoby, just in time, Kanban, ABC analýza, doba obratucs
dc.subjectlogistics, inventory, just in time, Kanban, ABC analysis, time of turnoveren
dc.titleŘízení zásob ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeInventory Control in a Selected Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201700465cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTomíčková, Jana
dc.date.accepted2017-05-24
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízení
dc.contributor.consultantDobruská, Radka
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSAR0052_HGF_B2102_2102R001_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record