Show simple item record

dc.contributor.advisorPertile, Eva
dc.contributor.authorKopečková, Veronika
dc.date.accessioned2017-08-23T09:37:51Z
dc.date.available2017-08-23T09:37:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119954
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na studium odstranění chromu s oxidačním číslem VI z reálné odpadní vody v dynamickém systému a porovnání účinnosti dvou zvolených biosorbentů. K odstranění byly použity chemicky aktivované biosorbenty, a to Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) a směs šišek. V práci je uveden popis samotného procesu biosorpce. Optimální podmínky dynamického systému pro odstranění chromu s oxidačním číslem VI pomocí jednotlivých biosorbentů byly získány ze studií toho procesu na modelové vodě s obsahem daného kovu. Každý biosorbent byl testován pro reálnou odpadní vodu z galvanovny. Pro interpretaci výsledků byly použity modely Bed-Depth Service Time model (BDST), Yoon-Nelsonův a Thomasův model. Všechny experimenty probíhaly pří výšce sloupce 15 cm a průtokové rychlosti 20 ml min-1. Účinnost biosorbentu Troudnatce pásovaného byla 87,3% a u směsi šišek byla účinnost 86,6 %.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the research of the chrome-elimination with the oxidation number VI from the real wastewater and the comparing of the efficiency of two chosen biosorbents in the dynamic system. For the elimination were used chemically activated biosorbents which are the Red-belt conc (Fimitopsis pinicola) and the commixture of cones. There is a description of the whole biosorption-process. The optimal conditions of dynamic system for the chrome-elimination with the oxidation number VI, due to biosorbents, were obtained from the research of this process ongoing on the model water containing the given metal. Each biosorbent was tested for real wastewater from electroplating. For the results-interpretation were used Bed-Depth Service Time model (BDST), Yoon-Nelson’s model and Thomas model. All experiments were run at a column height of 15 cm and a flow rate of 20 ml min-1. Efficacy biosorbents Red-belt conc contraband was 87,3 % and for cones mixtures efficacy was 86,6 %.en
dc.format55, [7] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3034081 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbiosorpcecs
dc.subjectchromcs
dc.subjectdynamický systémcs
dc.subjectThomasův modelcs
dc.subjectYoon-Nelsonův modelcs
dc.subjectBDST modelcs
dc.subjectbiosorptionen
dc.subjectchromiumen
dc.subjectdynamic systemen
dc.subjectThomas modelen
dc.subjectYoon-Nelson’s modelen
dc.subjectBDST modelen
dc.titlePorovnání účinnosti biosorbentů, směsi šišek a dřevokazné houby, pro odstranění CrVI z reálné odpadní vody: dynamický systémcs
dc.title.alternativeComparison of efficacy biosorbents, a mixture of cones and wood-decaying fungi, CrVI removal from real waste water: dynamic systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201700371cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKolářová, Zuzana
dc.date.accepted2017-05-29
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrství
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchTechnologie a hospodaření s vodoucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKOP0122_HGF_N2102_2102T006_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record