Show simple item record

dc.contributor.advisorHorák, Jiří
dc.contributor.authorJedlička, Roman
dc.date.accessioned2017-08-23T09:38:08Z
dc.date.available2017-08-23T09:38:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119996
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší problematiku analýzy dostupnosti vybraných typů zařízení. V první řadě byla v práci soustředěna pozornost na sběr informací o jednotlivých zařízeních. Práce detailněji pojednává o dostupnosti individuální automobilové a veřejné hromadné dopravy. V této souvislosti jsou v práci definovány jednotlivé rezidenční lokality, jako počáteční destinace. Zároveň se v práci porovnává dostupnost individuální automobilové dopravy a veřejné hromadné dopravy. Cílem této práce bylo analyzovat dostupnost, časovou dostupnost, rozdílnost dostupnosti vybraných zařízení, tvorba více reálného modelu pro modelování dostupnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis is dealing with problems of Analysis of accessibility of selected types of facilities. First, the thesis is focused on attention to collection of selected facilities. The thesis talks in details about accessibility of individual transportation and public transportation. Also the thesis is defying each residential location as origins. At the same time the thesis is comparing accessibility of individual transportation and public transportation. The goal of this thesis is to analyze the accessibility, time accessibility, and differences in accessibility of chosen equipment and especially making of more realistic model for a model of accessibility.en
dc.format91 s. : il.cs
dc.format.extent4832712 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdostupnostcs
dc.subjectrezidenční lokalitycs
dc.subjectindividuální automobilová dopravacs
dc.subjectveřejná hromadná dopravacs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectaccessibilityen
dc.subjectresidential locationsen
dc.subjectindividual transportationen
dc.subjectpublic transportationen
dc.subjectdatabaseen
dc.titleAnalýza dostupnosti vybraných typů zařízení v Ostravěcs
dc.title.alternativeAccessibility of Selected Type of Facilities in Ostravaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201700533cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBurian, Jaroslav
dc.date.accepted2017-05-29
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department548 - Institut geoinformatiky
dc.thesis.degree-programGeodézie, kartografie a geoinformatikacs
dc.thesis.degree-branchGeoinformatikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisJED0032_HGF_N3654_3608T002_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record