Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markéta
dc.contributor.authorRusínová, Miloslava
dc.date.accessioned2017-08-23T09:38:23Z
dc.date.available2017-08-23T09:38:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/120047
dc.description.abstractV diplomové práci je analyzována pracovní spokojenost zaměstnanců a současný stav motivačního programu společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. Cílem diplomové práce je navrhnout společnosti doporučení pro zdokonalení motivačního systému, a to na základě výsledků dotazníkového šetření. Práce je rozdělena do 6 kapitol, na praktickou a teoretickou část. Teoretická část popisuje základní pojmy, např. motivaci, pracovní spokojenost a benefity motivačních programů. Praktická část je věnována vyhodnocení odpovědí a analýze dotazníku. Na základě výsledků analýzy odpovědí dotazníkového šetření bylo navrženo společnosti doporučení.cs
dc.description.abstractIn the thesis, I analyse job satisfaction of employees and current state of incentive program in company Pittsburgh Corning CR, Ltd. The main objective of this thesis is to suggest recommendations for improvement of motivation system, based on the survey results. The work is divided into six chapters and practical and theoretical part. Theoretical part describes the basic terms, e.g. motivation, job satisfaction and benefits of incentive programs. Practical part is focused on evaluation of responses and analysis of questionnaire. On the basis of results of survey analysis, I suggest recommendations for company.en
dc.format57, [18] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4070229 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectzaměstnancics
dc.subjectanalysisen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectsatisfactionen
dc.subjectemployeeen
dc.titleAnalýza faktorů pracovní spokojenosti zaměstnancůcs
dc.title.alternativeAnalysis of Employees Work Satisfaction Factorsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201700478cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTomanová, Veronika
dc.date.accepted2017-05-22
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízení
dc.contributor.consultantŠíla, Ondřej
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisRUS0038_HGF_N2102_2102T001_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record