Show simple item record

dc.contributor.advisorKozel, Roman
dc.contributor.authorChovanec, Dalibor
dc.date.accessioned2017-08-23T09:38:24Z
dc.date.available2017-08-23T09:38:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/120055
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu distribučních cest průmyslové společnosti. Za společnost, kterou se budu zabývat, jsem si vybral SPP CZ, a.s., která působí na plynárenském trhu. V první části práce charakterizuji společnost a její postavení na trhu. Ve druhé části se věnuji teoretickým východiskům, ve kterých popisuji distribuční cesty. Třetí část se týká analýzy distribučních cest, zde se zabývám jednotlivými distribučními cestami a provádím jejich finanční analýzu a to z hlediska nákladů a výnosů. Dále je v této části zakomponováno dotazníkové šetření. Ve čtvrté části mé práce se věnuji návrhům a doporučením pro společnost.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on analysis of distribution channels industrial societies. For a company that I deal with, I chose SPP CZ, a.s., which operates the natural gas market. The first part describes the company and its position in the market. The second part is devoted to theoretical bases in which I describe the distribution channels. The third part concerned the analysis of distribution channels, here I deal with the various distribution channels and doing the financial analysis in terms of costs and revenues. Further in this part of the assets present survey. In the fourth part of my work deals with proposals and recommendations for the company.en
dc.format73, [4] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3084037 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdistribuční cestycs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectodběrná místacs
dc.subjectplyncs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectdistribution channelsen
dc.subjectcostsen
dc.subjectrevenuesen
dc.subjectsupply pointsen
dc.subjectgasen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectcompanyen
dc.titleAnalýza distribučních cest průmyslové společnostics
dc.title.alternativeAnalysis of the Industrial Company’s Distribution Channelsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201700477cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBaránková Vilamová, Lucie
dc.date.accepted2017-05-22
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízení
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisCHO0061_HGF_N2102_2102T001_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record