Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markéta
dc.contributor.authorTvrdík, Tomáš
dc.date.accessioned2017-08-23T09:38:34Z
dc.date.available2017-08-23T09:38:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/120092
dc.description.abstractKorporace Severočeská teplárenská, a.s. je výhradním dodavatelem tepelné energie z primárního zařízení pro rozvod tepla, které je v jejím vlastnictví, v rámci měst Mostu a Litvínova. Proto, aby eliminovala jen těžce ovlivnitelné ztráty ve výnosech společnosti, se rozhodla zavést nové služby poskytované třetím stranám. Diplomová práce pojednává o možnostech rozšíření nabídky portfolia služeb směrem ven ze společnosti. Práce obsahuje zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů, výčet možností rozšíření nabídky služeb a popis, marketingový výzkum a cenovou kalkulaci konkrétní služby v oblasti geografického informačního systému.cs
dc.description.abstractSeveroceska teplarenska, Inc. is the exclusive supplier of thermal energy as the owner of primary heat distribution system, within the cities of Most And Litvinov. Therefore, in order to eliminate hardly affected losses in company earnins, the company decided to introduce new services provided to third parties. The diploma thesis brings possibilities of expanding the portfolio of services out of the company. The thesis includes evaluation of selected economic indicators, list of possibilities to expand offered services, its description, marketing research and price calculation of chosen company service in geographic information system field.en
dc.format93 l. : il. + 5 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4659328 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectgeografický informační systémcs
dc.subjectkalkulacecs
dc.subjectMostcs
dc.subjectnabídkacs
dc.subjectpasportcs
dc.subjectslužbacs
dc.subjecttechnická infrastrukturacs
dc.subjectvyjadřovací portálcs
dc.subjectgeographic information systemen
dc.subjectcalculationen
dc.subjectMost cityen
dc.subjectofferen
dc.subjectdescriptionen
dc.subjectserviceen
dc.subjecttechnical infrastructureen
dc.subjectexpress portalen
dc.titleRozšíření nabídky služeb společnosti Severočeská teplárenská, a.s.cs
dc.title.alternativeExpansion of Offered Services Severoceska teplarenska, Inc.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201700520cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBoháček, Milan
dc.date.accepted2017-05-22
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízení
dc.contributor.consultantHorák, Petr
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisTVR0026_HGF_N2102_2102T001_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record