Show simple item record

dc.contributor.advisorBeneš, Filip
dc.contributor.authorOchodek, Jan
dc.date.accessioned2017-08-23T09:38:37Z
dc.date.available2017-08-23T09:38:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/120107
dc.description.abstractV diplomové práci je řešen proces analýzy, návrhu, realizace a testování informačního systému pro evidenci majetku. Systém je analyzován pomocí modelovacího jazyka UML. Na základě požadavků z analýzy je navrženo řešení realizace systému evidence majetku. Řešení bylo vytvořeno za pomocí programovacích jazyků PHP a Javascript. Součástí práce je taktéž ukázka aplikace spolu s otestováním klíčových částí informačního systému. Systém byl vytvořen pro zadavatele, kterým je firma Promtex s.r.o., zabývající se vyráběním spojovacích dílů do brzdového a palivového systému nákladních automobilů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the process of analysis, design, implementation and testing of the information system for asset register. The system is analyzed using the UML modeling language. Based on the analysis requirements, a solution for realization of the assets registration system is proposed. The solution was created using the PHP and Javascript programming languages. Part of the thesis is also a sample of the application together with the testing of key parts of the information system. The system was designed for the contractor, Promtex s.r.o. company, which manufactures couplings for the brakes and fuel system of trucks.en
dc.format86 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4538424 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectUMLcs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectJavaScriptcs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectevidence majetkucs
dc.subjectdlouhodobý majetekcs
dc.subjectHandsontablecs
dc.subjectUMLen
dc.subjectPHPen
dc.subjectJavaScripten
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectproperty recordsen
dc.subjectfixed assetsen
dc.subjectHandsontableen
dc.titleAnalýza, návrh a vývoj systému pro evidenci majetku v malé firměcs
dc.title.alternativeAnalysis, Design and Development System for the Registration of Property in a Small Businessen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201700396cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKodym, Oldřich
dc.date.accepted2017-05-26
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízení
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchSystémové inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisOCH0007_HGF_N2102_3902T033_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record