Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorSkřínský, Jan
dc.contributor.authorVereš, Ján
dc.contributor.authorPetránková Ševčíková, Silvie
dc.date.accessioned2017-10-18T05:23:14Z
dc.date.available2017-10-18T05:23:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna. 2017, nr. 1, p. 153-158.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/120584
dc.description.abstractThe principal application of autoignition temperature (AIT) is to define the maximum acceptable surface temperature in a particular area. AIT is an important variable used to characterize the fire and explosion hazard of liquids and must be known for safe handling, storage, and transportation. Water/methanol injection (WMI) systems reduce air inlet temps and enhance combustion efficiency on turbo diesel applications. Simple mixtures exhibiting minimum autoignition behavior has been verified to be existed. However, the minimum autoignition behavior of multi-component mixture is not discussed in literature. The simple, binary and ternary solutions of n-heptane, acetone, methanol, diesel, methanol + water, methanol + diesel, methanol + water + diesel were selected as examples to investigate the minimum autoignition behavior of flammable liquids in this study.cs
dc.format.extent1166055 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralnacs
dc.relation.urihttp://potopk.com.pl/Full_text/2017_full/IM-1-2017-a25.pdfcs
dc.subjectautoignition temperaturecs
dc.subjectwastewatercs
dc.subjectn-heptanecs
dc.subjectacetonecs
dc.subjectmethanolcs
dc.subjectdieselcs
dc.titleExperimental study on the autoignition characteristics of water-methanol-diesel mixturescs
dc.title.alternativeBadanie eksperymentalne charakterystyki samozapłonu mieszanek wodno-metanolo-olejowychcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enGłównym zastosowaniem wartości temperatury autozapłonu (AIT) jest określenie maksymalnej akceptowalnej temperatury powierzchni. AIT jest ważną zmienną stosowaną w celu opisania zagrożenia pożarowego i wybuchowego cieczy i musi być znana w celu zapewnienie bezpieczeństwa, określenia warunków przechowywania oraz transportu. Systemy zapłonu woda/metanol (WMI) redukują temperaturę powietrza na wlocie i zwiększają efektywność spalania w silnikach diesla. Stwierdzono, że proste mieszanki wykazują minimalny poziom smozapłonu. Jednakże minimalny poziom temperatury samozapłonu mieszanki wieloskładnikowej nie został dotąd przedstawiony literaturze. Proste, dwu i trójskładnikowe roztwory inheptanu, acetonu, metanolu, oleju napędowego, metanolu z wodą, metanolu z olejem napędowym, metanolu z wodą oraz olejem napędowym zostały wybrane jako przykłady do zbadania minimalnej temperatury samozapłonu.cs
dc.rights.accessrestrictedAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue1cs
dc.description.lastpage158cs
dc.description.firstpage153cs
dc.identifier.wos000407742700025


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam