Show simple item record

dc.contributor.authorSýkorová, Barbora
dc.contributor.authorRaclavská, Helena
dc.contributor.authorMatýsek, Dalibor
dc.contributor.authorKucbel, Marek
dc.contributor.authorRaclavský, Konstantin
dc.contributor.authorRůžičková, Jana
dc.date.accessioned2017-10-18T05:45:28Z
dc.date.available2017-10-18T05:45:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna. 2017, nr. 1, p. 147-152.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/120586
dc.description.abstractIdentification of PM10 particles in the city of Olomouc (the Czech Republic) was aimed at determining the proportion of inorganic and organic compounds. Organic compounds in PM 10 represent 30-36% of PM10, of which 21-25% is biogenic material (spores were identified). The rest of 10 to 15% of organic matter is represented by anthropogenic processes. Combustion processes (35.1 to 40.9% of PM10) and emissions from transport (20.0 to 22.9% of PM10) have the main share in the PM particles, minerals from resuspension - weathering processes and mechanical processes of construction activity account for around 9% of the particles and Fe - particles also constitute about 9%. The iron concentration in the aerosol is in accordance with the values measured in other European cities. Mineral phases in the inorganic aerosol were determined by X-ray diffraction. Both natural and anthropogenic crystalline phases were identified - quartz, clay minerals (kaolinite), feldspar, calcite, dolomite, iron oxides (magnetite), gypsum, boussingaultite, mascagnite and koktaite.cs
dc.format.extent2109664 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralnacs
dc.relation.urihttp://potopk.com.pl/Full_text/2017_full/IM-1-2017-a24.pdfcs
dc.subjectair pollutioncs
dc.subjectPM10cs
dc.subjectsecondary inorganic aerosolcs
dc.subjectkoktaitecs
dc.subjectx-ray diffractioncs
dc.subjectback particle trajectorycs
dc.titleIdentification of pollution sources in the urban atmospherecs
dc.title.alternativeIdentyfikacja źródeł zanieczyszczeń atmosfery na obszarach zurbanizowanychcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enCelem pracy była identyfikacja ziaren PM10 w atmosferze w mieście Ołomuniec (Czechy) w celu określenia proporcji składników organicznych i nieorganicznych. Składniki organiczne w PM10 stanowią 30–36%, z czego 21–25% jest materiałem biogenicznym (zidentyfikowano zarodniki). Pozostałe 10 do 15% materii organicznej powstała w wyniku procesów antropogenicznych. Procesy spalania (przyczyna powstania 35,1 do 49,9% ogółu PM10) oraz emisja z transportu (20,0 do 22,9% ogółu PM10) mają główny udział w ziarnach PM, minerały wtórne pochodzące z procesów mechanicznych związanych z budownictwem to około 9% ziaren a ziarna stanowią również kolejne 9%. Stężenie żelaza w aerozolu jest podobne do wartości zmierzonych w innych miastach Europy. Fazy mineralne w aerozolu nieorganicznym zostały zmierzone za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej. Zarówno naturalne, jaki antropogeniczne fazy krystaliczne zostały zidentyfikowane, stwierdzono występowanie kwarcu, minerałów glinu (kaolinit), skalenie, kalcyt, dolomit, tlenki żelaza (magnetyt), gips, boussingaultyt, maskagnit oraz koktait.cs
dc.rights.accessrestrictedAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue1cs
dc.description.lastpage152cs
dc.description.firstpage147cs
dc.identifier.wos000407742700024


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record