Show simple item record

dc.contributor.advisorLenert, David
dc.contributor.authorLipárová, Klára
dc.date.accessioned2017-11-28T09:56:45Z
dc.date.available2017-11-28T09:56:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/121843
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá veřejnou hromadnou dopravou v Jihomoravském kraji, konkrétně Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje. Cílem práce je zhodnotit dopravní obslužnost na území kraje za účelem návrhu a doporučení na zlepšení dopravní obslužnosti. K analýze dopravní obslužnosti byla na základě denní dojížďky do zaměstnání a škol vymezena pracovní centra. Na základě jejich vymezení byla analyzována dopravní obslužnost Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Z analýzy vyplývá, že kvalita dopravní obslužnosti území je vzhledem k velikosti kraje na nadprůměrné úrovni. Výsledkem analýzy jsou návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení dopravní obslužnosti Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje v pracovní a nepracovní dny. Potenciál rozvoje Integrovaného dopravního systému v kraji je v realizaci subjektů odpovědných za tento systém.cs
dc.description.abstractMy final thesis is focused on public transport in South Moravian region. Exactly, it is focused on the Integrated trasport system of this region. The aim was to evaluate the transport services of this region and give some recommendation how to improve it. Operating centers were given on the basis of my own commuting experience. On this basis the transport services of South Moravian region were analysed. The analysis show that the transport service is at a very high level, even superior, in comparison to the size of the area. The results of the analysis are the recommendations that should help to improve the situation on weekdays and during bank holidays. Further development of integrated transport system in the region is realized by the subjects responsible for the system.en
dc.format.extent10142857 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectintegrovaný dopravní systémcs
dc.subjectJihomoravský krajcs
dc.subjectanalýza dopravní obslužnostics
dc.subjectzlepšení dopravní oblužnostics
dc.subjecttransporten
dc.subjectintegrated transport systemen
dc.subjectSouth Moravian regionen
dc.subjecttransport service analyzisen
dc.subjectimprovement of transport serviceen
dc.titleIntegrovaný dopravní systém Jihomoravského krajecs
dc.title.alternativeIntegrated Public Transport System in the South Moravian Regionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKovář, Jiří
dc.date.accepted2017-05-23
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisLIP0040_EKF_N6202_6202T055_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record