Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPokorný, Miroslav
dc.contributor.authorNowaková, Jana
dc.date.accessioned2017-11-28T10:00:01Z
dc.date.available2017-11-28T10:00:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/122038
dc.description.abstractThe design of PID controllers, identification of theirs parameters and finally the control quality monitoring are problems often discussed in many applications. Many of the methods have been developed, classic or not so common methods using approaches of artificial intelligence. This thesis is focused on the design of an intelligent controller. All parts of the proposed design are based on non-conventional methods which are very efficient even in such typical engineering field, as the system's identification, monitoring, and designing of PID controller's parameters. The identification of system's parameters is based on optimization of parameters of its difference equation using genetic algorithms. The continuous monitoring of control process quality is done using a fuzzy expert system of Mamdani type. For designing of~parameters of PID controller is also used fuzzy expert system, but of Takagi-Sugeno type. The evaluation of the proposed methods and numerical experiments are presented (simulated) using the software environment Matlab and Matlab&Simulink.en
dc.description.abstractNávrh PID regulátorů, identifikace parametrů systému a v neposlední řadě monitoring kvality regulace jsou stále velmi často diskutovaným problémem. Doposud byla vyvinuta spousta metod, jak klasických, tak ne úplně běžných, které využívají přístupy umělé inteligence. Tato práce je zaměřena na popis návrhu inteligentního regulátoru. Všechny části představeného návrhu jsou založeny na nekonvenčních metodách, které jsou velmi efektivní dokonce v tak typicky technické oblasti jakou identifikace systému, monitoring a návrh parametrů PID regulátoru jsou. Identifikace parametrů systému je založena na optimalizaci parametrů jeho diferenční rovnice pomoci genetických algoritmu. Průběžný monitoring kvality regulačního procesu je proveden s využitím fuzzy expertního systému Mamdaniho typu. Pro návrh parametru PID regulátorů je také použit fuzzy expertní systém, ale typu Takagi-Sugeno. Průkaznost navrženych metod a numerické experimenty jsou doloženy (simulováno) s využitím softwarového prostředí Matlab a Matlab&Simulink.cs
dc.format119 s. : il.cs
dc.format.extent3483250 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectintelligent controlleren
dc.subjectbio-inspired methodsen
dc.subjectsoftcomputingen
dc.subjectPID controlleren
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectidentificationen
dc.subjectgenetic algorithmsen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectfuzzy systemen
dc.subjectexpert systemen
dc.subjectfeedback controlen
dc.subjectinteligentní regulátorcs
dc.subjectbio-inspirované metodycs
dc.subjectsoftcomputingcs
dc.subjectPID regulátorcs
dc.subjectmonitoringcs
dc.subjectidentifikacecs
dc.subjectgenetické algoritmycs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectfuzzy systémcs
dc.subjectexpertní systémcs
dc.subjectzpětnovazební řízenícs
dc.titleKnowledge-based Adaptation of Controllersen
dc.title.alternativeZnalostní adaptace regulátorůcs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201700717cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠenkeřík, Romancs
dc.contributor.refereeKoštialová Jančíková, Zoracs
dc.contributor.refereeZezulka, Františekcs
dc.date.accepted2017-08-08
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchTechnická kybernetikacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisNOW021_FEI_P2649_2612V045_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam